Mere samarbejde i Nordvestsjælland

Borgmestrene i Holbæk, Kalundborg og Odsherred vil arbejde tættere sammen om udvikling af Nordvestsjælland.

Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner skal arbejde tættere sammen til gavn for udviklingen og den service, der dagligt leveres til områdets 150.000 borgere.

Det er grundholdningen i det samarbejde, som borgmestrene Søren Kjærsgaard, Martin Damm og Thomas Adelskov og kommunernes tre kommunaldirektører indledte i starten af året.

– Det er klart, at vi på nogen områder står stærkere, hvis vi repræsenterer 150.000 borgere i stedet for 33.000 som vi har i Odsherred. Vi er stadig selvstændige kommuner, men samarbejde giver ofte bedre muligheder for at påvirke politiske beslutninger på Christiansborg og for at tiltrække investeringer og eksterne fonde til at finansiere vigtige initiativer i udviklingen af Nordvestsjælland, siger borgmester Thomas Adelskov, som var vært ved det seneste borgmestermøde onsdag den 22. juni 2011 i Højby.

– Vi har talt sammen et stykke tid og bedt vores kommunaldirektører om at undersøge samarbejdsmuligheder. Det første rigtig gode eksempel på resultater er det regionale symbiosesekretariat som Holbæk, Odsherred og Kalundborg vil drive i fællesskab. Symbiosesekretariat skal via sine aktiviteter medvirke til at udbrede symbiosekonceptet med henblik på at tiltrække såvel nationale som internationale samarbejdspartnere og kompetencer til Nordvestsjælland. Nordvestsjælland er i hård konkurrence med det øvrige Danmark om at tiltrække virksomheder og i det kapløb er det helt afgørende vi arbejder sammen og skaber en selvstændig profil for vores område, siger borgmester Martin Damm, Kalundborg.

– Vi skal samarbejde der, hvor der er klokkeklare fordele, og vi er bla. ved at etablere et langt tættere samarbejde på det specialiserede socialområde. Vi vil her se mere på tværs af de tre kommunegrænser for at sikre en god fælles viden om de tilbud, vi har i de tre kommuner. Ligeledes skal vi sikre, at der hele tiden er fokus på forholdet mellem kvalitet og pris. Hvis vi i Holbæk betaler én pris for et tilbud i Odsherred og en anden for det tilsvarende tilbud i Kalundborg eller hos en privat leverandør, så er der jo anledning til at se tingene efter i sømmene. Jeg tror på at det på en række områder kan gøre tingene både bedre og billigere ved at se fælles på den måde vi driver de tre kommuner, slutter borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk kommune.

De tre borgmestrene har nu bedt de tre kommunaldirektører arbejde videre med at finde nye samarbejdsmuligheder, hvilket bl.a. drøftes på et fælles seminar mellem de tre kommuners direktioner d. 27 juni 2011.

Denne artikel er publiceret den 23. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply