Jobcenter Holbæk rykker ud i Vang-kvarteret

Én dag om ugen vil Jobcenter Holbæk være i Vang-kvarteret. Arkiv foto: Rolf Larsen.


Èn dag om ugen sidder medarbejdere fra Jobcenter Holbæks etniske team i nye omgivelser i boligområdet Vangkvarteret. Her skal de gøre en særlig indsats for at bringe kvarterets mange arbejdsløse, nydanske borgere nærmere beskæftigelse.

Tanken bag udflytningen er, at jobsamtaler kan holdes i borgernes eget lokalområde, og at der er åben og tilgængelig rådgivning og vejledning i boligområdet. Desuden er det ønsket, at der holdes åbne arrangementer om det lokale uddannelses- og arbejdsmarked.

Den nye jobcentersatellit vil indgå i et tæt samarbejde med det kommunale vejledningstilbud Åben Rådgivning, som tilbyder vejledning inden for social- og sundhedsområdet foruden beskæftigelsesområdet.

Øget fokus på nydanske ledige
Formand for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse, Kenny Jensby, ser frem til, at jobcentersatellitten bliver en realitet:

– Med satellitten i Vangkvarteret skaber vi øget fokus på den nydanske borgergruppe samt optimale muligheder for samarbejdet med de øvrige beskæftigelsesrettede indsatser i Vangkvarteret.

– Samtidig ligger indsatsen fint i tråd med kommunens integrationsstrategi, hvor netop beskæftigelse er et af hovedpunkterne, forklarer han.

60 % af Vangkvarterets borgere mellem 16 og 64 er indvandrere og efterkommere. Af disse står ca. 60 % af de uden for arbejdsstyrken. Boligområdet er blandt andet på denne baggrund udpeget som ghetto af Socialministeriet.

Indsatser i samme lokaler
Jobcentersatellitten får til huse i lokaler i Engvang 3, hvor også Åben Rådgivning og en række andre kommunale integrationstiltag har til huse. Medarbejderne vil gennemføre samtaler én gang om ugen og planlægger derudover særlige informationsarrangementer.

Indsatsen er muliggjort af puljemidler fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og løber foreløbigt i et år.

Leave a Reply