Faldende efterspørgsel lukker akuttilbud

Isefjords akutafdeling lukker ved udgangen af 2011 som følge af manglende efterspørgsel på afdelingens tilbud.

Belægningen på Isefjord akutafdeling har gennem længere tid været faldende, da både Holbæk Kommune og de omkringliggende kommuner ikke i samme grad som tidligere efterspørger akuttilbud.

– Tilbuddene benyttes af unge, som har akut brug for hjælp, fordi de ikke længere kan rummes i eget hjem, plejefamilie, opholdssted, efterskole eller andet sted. Det er derfor positivt, at behovet for denne type pladser er faldende, forklarer Helle Mariager, der er chef for det specialiserede børneområde.

Tomme pladser er dyre
Der er løbende sket personalemæssige tilpasninger som følge af den faldende efterspørgsel, men det på trods er der fortsat overkapacitet på Isefjord.

– Det er dyrt at have tomme pladser og ledige hænder, og det har betydet, at afdelingen de seneste år har haft et økonomisk merforbrug. Dette merforbrug forventer vi at komme til livs fremadrettet, fortæller Helle Mariager.

Fortsat tilbud til unge med akut behov
Holbæk Kommune vil også fremover sikre, at en ung med akut behov kan tilbydes hjælp. Det kan for eksempel ske ved at tilbyde akut hjælp i tilknytning til et af kommunens øvrige specialtilbud.

Medarbejderne på Isefjords akutafdeling vil så vidt muligt blive tilbudt ansættelse andet sted i kommunen.

Denne artikel er publiceret den 8. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply