Gratis færge på Orø-dagen reddet i sidste øjeblik

Der skulle en større e-mail udveksling til, før gående og cyklister fik lov til at sejle gratis med færgen på søndag.Foto: Rolf Larsen.


Først var der gratis sejlads, så sagde Klima og Miljøudvalget nej, men så endte det alligevel med, at cyklister og gående kan sejle gratis til Orø-dagen.

Et flertal i Klima og Miljøudvalget (KMU) i Holbæk Byråd stemte på et ekstraordinært møde i tirsdags nej til, at der skulle være gratis sejlads for gående og cyklende på Orø-dagen på søndag.

Den beslutning førte efterfølgende til hektisk e-mail udveksling politikere imellem om hvorvidt, det kunne være rigtigt og endte med, at der alligevel blev givet grønt lys til gratis sejlads. Det fremgår af en række e-mails, som Holbaekonline.dk er i besiddelse af.

Færgeudvalget havde anbefalet (*), at der skulle være gratis sejlads på Orø-dagen. Og man havde sendt en ansøgning om at få dækket sejladsen til Kultur- og Fritidsudvalget (KFU), fordi man mente, at der var tale om et kulturelt arrangement. Beslutningen gik også på, at hvis KFU ikke ville give tilskud, og det ville det ikke, så skulle der alligevel sejles gratis.

Men et flertal i Klima og Miljøudvalget omgjorde på sit møde tirsdag Færgeudvalgets beslutning og meddelte, at der ikke måtte ydes gratis transport og, at alle passagerer skulle betale for en billet.

Beslutning kom bag på Lokalforum formand
Formand for Orø Lokalfoum Erik Fuchs, der også er medlem af Færgeudvalget fik besked om KMUs beslutning, da han på et møde i Natur- og Miljøforum samme aften inviterede medlemmer af Klima- og Miljøudvalget til Orø-dagen med henvisning til at der jo var gratis transport.

Beskeden om, at man ikke ville tillade, at der blev ydet gratis transport fik Erik Fuchs til tasterne. I en e-mail, som bl.a. er sendt til KMUs medlemmer og til borgmester Søren Kjærsgaard skriver Erik Fucks bl.a.:

“Jeg vil (…) gøre opmærksom på, at i 2009 og 2010 sejlede færgen gratis på Ø-dagen. Efter beslutningen i Færgeudvalget er programmet blevet trykt og det har været fremlagt på færgen.

I programmet står der, “Holbæk Færgen gratis for gående og cyklister” og “Øster Færge gratis for gående og cyklister”.

I sin e-mail skriver Erik Fuchs også om økonomien:

“Havde det været en normal søndag, ville manglende billetindtægt være under 9.000 kr.”

Han afslutter sin e-mail med at gøre opmærksom på, at det nok ikke er Ø-dags arrangørerne, som vil blive beskyldt for brudte løfter, hvis ikke der er gratis sejlads og så opfordrer han Klima og Miljøudvalgets formand John Harpøth (O) til at træffe en formandsbeslutning og omstøde beslutningen.

Efterlyser vision
Peter Sørensen (V), der er udpeget som reder for færgen af byrådet giver i en e-mail udtryk for, at han:

“finder det uheldigt at ikke også Holbæk (igen i år) deltager med gratis færge på den landsdækkende ø dag. Når jeg finder at det er en god idé er det ikke set gennem “færgebriller”, men alene min støtte til et godt arrangement, der på flere områder skal markedsføre vores ø, i øvrigt sammen med de øvrige små ø-samfund i Danmark. Jeg finder det trist, at der ikke er flere der kan se den “goodwill” Holbæk kommune herved kan opnå, og at overordnet økonomiske styringsbehov kommer ned i disse detaljer. Jeg savner lidt vision”.

Han opfordrer derefter til, at sagen vurderes igen:

“Jeg kan kun opfordre Borgmesteren og Formanden for Klima- og Miljøudvalget til lige at drøfte det én gang til ud fra ovenstående betragtninger samt en vurdering af det reelle økonomiske problem.”

Udgift indeholdt i budgettet
Socialdemokraten Ole Brockdorff, der som den eneste stemte imod Klima og Miljøudvalgets beslutning på tirsdagens møde, skriver i en e-mail:

“Der er for mig ingen tvivl om at gratis sejlads på Ø dagen i de sidste 2 år har været indeholdt i budgettet/regnskabet for årene 2009 – 2010 i de samlede udgifter, uden at være bogført som en direkte udgift, eller manglende indtægt. Derfor er gratis sejladsen på Ø dagen indregnet i det nuværende samlende budget, uden at være en særskilt post.

Så jeg ser ingen grund til, at der ikke fortsat kan sejles gratis med ORØ færgen for gående og cyklister på Ø dagen.”

Borgmesteren: Færgen må selv afholde udgiften
E-mail korrespondancen mellem de forskellige politikere, førte til at, borgmester Søren Kjærsgaard onsdag morgen kunne udsende en e-mail hvori han bland andet skriver:

“Færgen kan (…) sejle gratis på Ø-dagen, men må selv afholde udgiften, idet KFU og KMU har afvist at dække denne.

Jeg henholder mig til udvalgenes beslutning, og forventer, da jeg kan forstå, at færgeudvalget og færgeledelsen allerede har disponeret ud fra at ville sejle gratis på ø-dagen, har indkalkuleret omkostningen herved i deres budet.”

Dermed er den gratis færgeoverfart for cyklister og gående op Orø-dagen på søndag reddet. Der skal nu afholdes et møde mellem direktionen, Klima og Miljøudvalgets formand og rederen, for at afklare kompetencefordelingen.

* Denne artikel er kl. 17.40 blevet korrigeret efter en henvendelse fra Peter Sørensen, som gjorde opmærksom på, at Færgeudvalget ikke havde besluttet, at der skulle være gratis sejlads, men blot anbefalet det, da det ligger uden for udvalgets kompetancer at beslutte det. Derfor er ordet besluttet skiftet ud med anbefalet – redaktionen.

Denne artikel er publiceret den 2. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

2 kommentarer

 • jesper von staffeldt

  Peter Sørensen ( V) er medlem af byrådet og samtidig kommunens reder. Peter Sørensen er søofficer

 • Hanne Duelund Larsen

  Dét med at “færgen skal afholde udgiften selv” er jo helt uforståeligt, idet færgen jo ALLIGELVEL skal sejle på søndag, ligegyldigt om der er mennesker ombord, som ikke har betalt eller overhovedet er passagerer ombord. Det koster da ikke ekstra at sejle med ikke-betalende passagerer!!?? Det eneste man kan tale om er, at man ikke får denne INDTÆGT fra disse passagerer (det lyder forøvrigt helt vildt, at færgen har en billetindtægt på en normal søndag på ca. 9.000 kr. – kan dét dokumenteres ?), men alternativet ville være, at der nok slet ikke var ret mange, som havde taget med færgen alligevel i de mængder, hvis de skulle betale.
  Så dét er da en underlig argumentation !!!!!!!!
  Der er INGEN mer-udgifter for færgedriften, fordi de sejler gratis med nogle mennesker i DEN RUTEPLAN, som de alligevel skal sejle på søndag – om der er passagerer eller ej !!!!

  Godt at Peter Sørensen efterlyser visioner i kommunen og godt at Ole Brockdorff – som vel efterhånden de eneste – støtter orø-boernes færge til og fra deres egen kommune.

Leave a Reply