Socialdemokraterne klar med alternativt forslag til ny skolestruktur

Socialdemokraterne i Holbæk byråd har arbejdet intensivt for at nå at fremkomme med et alternativt forslag til ny skolestruktur til børneudvalgets behandling af sagen på udvalget ekstraordinære møde i dag.

– Det har været en meget krævende proces. Man skal jo tænke på, at langt de fleste byrådsmedlemmer har det politiske arbejde ved siden af et fuldtidsjob, så hvis man har respekt for det lokale demokrati og den politiske beslutningsproces, så bør der være afsat rigelig tid, når store spørgsmål som skolestruktur er på dagsordenen, siger Socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm, der har måttet tage mange nattetimer i brug for at få et forslag færdigt.

Byrådet blev præsenteret for to modeller til ny skolestruktur på et temamøde d. 11. maj. Der var ikke mulighed for forberedelser forud for mødet, fordi materialet – heller ikke denne gang – var sendt ud i forvejen. Derfor oplever Socialdemokraterne, at der er rejst flere spørgsmål, end der er givet svar. Socialdemokraterne har anmodet borgmesteren om en udsættelse af sagen – men det har ikke vundet gehør. Alligevel vil partiets medlemmer af børneudvalget forsøge at argumentere for det synspunkt igen, når udvalget mødes tirsdag.

– Det er dybt frustrerende. Vi sidder tilbage med masser af spørgsmål og et stort behov for at drøfte fordele og ulemper med forældre og med de folk, der beskæftiger sig med skoleområdet i det daglige, siger Sine Agerholm, som har anmodet borgmesteren om en udsættelse af sagen. Men jeg glæder mig trods alt over, at det er lykkedes os efter bedste evne at nå frem til et alternativt forslag, som vi selv føler, vi kan stå inde for – også selvom det er blevet til på det foreliggende grundlag.

Administrationen har fremlagt to forslag til modeller for den fremtidige skolestruktur. Socialdemokraterne forudser, at matrikelmodellen gradvist vil fjerne grundlaget for de mindre skoler i lokalområderne, hvor den vil skabe usikkerhed om, hvor børnene skal gå i skole. Men i byen er vilkårene anderledes, så der mener partiet godt, at modellen kan bruges.

– Der er en tendens til, at man – i de nye store kommuner – laver én model, som så trækkes ned over hele kommunen uden skelen til mangfoldigheden og de vidt forskellige vilkår, der gør sig gældende f.eks. mellem by og land. Men der findes jo ikke én rigtig model, når vi snakker skolestruktur. For os er det vigtigt, at der gives plads til forskellighed, at skolen bevares i lokalsamfundet og at forældrene ved, hvor familiens børn skal gå i skole, siger Sine Agerholm og fortsætter:

– Derudover har vi fokuseret på overbygningen. Her opererer vi med minimum to spor – og i Holbæk by foreslår vi, at de ældste elever samles i en ren overbygningsskole placeret på Østre Skole. Østre Skole-modellen vil give mulighed for skabelse af et egentligt ungdomsmiljø, og vi forstiller os, at de meget positive erfaringer fra 10. klasse-centret med bl.a. profilopdelt undervisning kan trækkes ind til glæde og gavn for de unge mennesker.

Socialdemokraterne har sendt forslaget ud til byrådets øvrige medlemmer med en invitation til forhandlinger.

– Vi er naturligvis parate til at forhandle, hvis byrådets øvrige medlemmer har sympati for vores forslag. Vi ser det som en stor fordel, hvis byrådet kan nå til enighed om så væsentligt et spørgsmål som dette, og det har vi klart tilkendegivet, slutter Sine Agerholm.

Denne artikel er publiceret den 31. maj 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply