Museerne på Sjælland vil arbejde tættere sammen

Kulturpolitikere og museumslederne fra Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, og Næstved kommuner er enige om at arbejde tættere sammen.
Arkiv foto: Hubertus.
Det sker som led i et større udredningsarbejde, hvor museerne vil afsøge mulighederne for et strategisk tættere samarbejde og en eventuel fusion på sigt.

Museerne har søgt Kulturarvsstyrelsen om penge og et konsulentfirma er blevet hyret som sparringspartner på arbejdsprocessen.

Samarbejdet sker i håb om, at museerne hver især kan “få mere museum for pengene”. Næste skridt i arbejdet er at finde ud af, hvilke museumstilbud, kommunerne ønsker i de enkelte lokalområder. Det er ikke nødvendigvis sådan, at de samme ting skal tilbydes alle steder.

Museumsmedarbejdere mødes
Den 4. april samles medarbejderne fra de enkelte museer til faglige drøftelser om de fremtidige samarbejder. Her tages der udgangspunkt i nogle af de aktiviteter, der allerede fungerer godt, som f.eks. fællesmagasinet i Ugerløse og det tværgående arkæologisamarbejde.

Formålet med det nye samarbejde er at blive bedre til at udnytte de enkelte museers faglige specialer og at lave fælles PR- og markedsføring. Desuden kan samarbejdet også bruges til at søge de store fonde og EU om penge.

Visionssamarbejde i maj
På et møde i Holbæk har kulturpolitikere drøftet perspektiver og muligheder i museernes arbejde. Og arbejdet med visionerne fortsætter. I slutningen af maj vil museumsbestyrelser og politikere deltage i et fælles seminar.

Leave a Reply