Bjergmarkkollegiet i økonomiske problemer

Bjergmarkkollegiet er i økonomiske problemer og har fået Socialministeriets accept til at frasælge "Nørrehus". Foto: Rolf Larsen.


Bjergmarkkollegiet på Samsøvej er alvorlige økonomiske problemer. Så alvorlige, at man sidste år søgte tilladelse til, at sælge den ene af de tre blokke, som udgør kollegiet.

Bjergmarkkollegiet er opført i 1968 og består af 3 blokke, Nørrehus, Vesterhus og Sønderhus som indeholder 180 boliger, fordelt på 162 enkelt værelser og 18 to-rums lejligheder.

Kollegiet har store problemer med manglende udlejning.

I regnskabsår 2004/05 havde Bjergmarkkollegiet et huslejetab kr. 54.114. Det var i regnskabsåret 2008/ 2009 øget til kr. 741.610. Sidste år nåede huslejetabet op på kr. 1.353.776. Dermed fik kollegiet en negativ egenkapital kr. -524.749.

Bjergmarkkollegiet ansøgte sidste år om at få lov til at frasælge den ene af de tre boligblokke. Den 6. december 2010, gav Socialministeriets så tilladelse til at nedlægge og sælge de 60 boliger som er beliggende i “Nørrehus”.

Salg vil give penge til kommunekassen
Da Bjergmarkkollegiet blev etableret, overdrog Holbæk Kommune byggegrunden ved et gavebrev i februar 1969 til den selvejende institution Bjergmarkkollegiet.

Hvis ejendommen ophører med at være kollegium, så skal Holbæk Kommuen have udbetalt værdien af det skænkede areal. Værdien vil i så fald blive fastsæt ved en vurdering foretaget af to uvildige mænd udpeget af dommeren for retten i Holbæk, men udgør dog mindst den offentlige grundværdi.

Både Økonomiudvalget og Holbæk Byråd har nu bedt Bjergmarkkollegiets bestyrelse om en redegørelse ang. den fremtidige drift. Sagen vil blive taget op igen på de kommende møder i Økonomiudvalget og byrådet.

Denne artikel er publiceret den 14. marts 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply