Med fodbolden som indgang til foreningslivet

Stenhus Kostskoles projekt ”Introduktion til foreningslivet” for unge er netop blevet tildelt midler fra Holbæk Kommune

– Idrætslivet har ofte vist sig at være en god platform til at opbygge sociale netværk på tværs af sociale, etniske og aldersmæssige grupper. Og hvis man først er blevet en af gruppen, så er det sværere ikke at møde op, for der er nogen, der har brug for én. Projekt ”Introduktion til foreningslivet” er netop et godt springbræt til at skabe den nødvendige tilknytning, udtaler Emrah Tuncer, formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Et projekt med dobbeltsigte
Projektets primære mål er at skabe en direkte kontakt til foreningslivet for alle unge i Holbæk Kommune, men der er indgået et samarbejde med projekt ”4300 Agervang”, der specielt arbejder med de 13-17-årige i Vang-kvarteret.

– Udover forhåbentlig at tilføre foreningslivet nye medlemmer, så er en af sidegevinsterne ved projektet, at de unge kan få inspiration til et liv med sunde fritidsinteresser og gode rollemodeller. Der er således både tale om inspiration til og integration ved foreningslivet, udtaler Emrah Tuncer.

Omfatter hele familien
Projektet har også en socialfaglig vinkel, hvor der etableres kontakt til de unges familier. Familierne inviteres til introduktionsmøder, ligesom der vil blive taget personlig kontakt, både til den unge selv og den pågældende familie, hvis en ung falder fra.

– Det er vigtigt at have en familie, der støtter én, og hjælper med at man kommer ud af døren, selvom det regner, er koldt eller der er noget godt i fjernsynet, siger Knud e. Schack Madsen, skoleleder på Stenhus Kostskole.

Træningslejr som appetizer
Stenhus Kostskole har sammen med Nordvest FC etableret et sportscollege, der kombinerer elitetræning og skolegang, og det med inspiration herfra, at det nye projekt er opstået.

– Samarbejdet mellem Stenhus Kostskole og Nordvest FC er et spændende projekt. Og når det nu spredes ud, så det bliver et tilbud til unge i hele Holbæk Kommune, så vil naturligvis gerne støtte det, siger Emrah Tuncer.

Et centralt led i projektet er afholdelse af en række træningsseancer med trænere fra FC Nordvest. De forskellige fodboldtrænere skal fungere som rollemodeller for de unge, der deltager i projektet.

– Trænerne skal være en slags ambassadører for idrætslivet, for det er dem, der skal hjælpe de unge med kontakten til foreningslivet. En del af de bevilligede midler er derfor også øremærkede til årskontingenter for deltagerne. Succeskriteriet er, at mindst 20 % af deltagerne er aktive medlemmer af en forening om to år, men vi håber naturlig på, at projektet kan gøre, at mange flere får øjnene op for de gode oplevelser, man kan få ved at være en del af kommunens blomstrende fritidsliv, slutter Knud e. Schack Madsen.

Denne artikel er publiceret den 24. februar 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply