Orø-Holbækfærgen: Man skal ikke spare, men øge indtægterne i stedet!

På trods af fodboldlandskamp i fjernsynet, var der stort fremmøde til borgermødet på Orø onsdag aften. Foto: Jesper von Staffeldt.


Man skal ikke spare , men øge indtægterne i stedet! Der var fodboldkamp i fjernsynet i går onsdag, men trods dette handicap mødte omkring 75 ø-borgere op på Orø Forsamlingshus til et borgermøde arrangeret af Lokalforum.

Temaet var først og fremmest: Færgen er nerven. Bølgerne gik højt. En del af de fremmødte mente, at Lokalforum har været for sent ude i forhold til Holbæk kommune , når det drejer sig om at undgå de vedtagne besparelser på færgedriften, som (måske) kommer til at betyde bortfald af de 2 sidste færgeafgange på hverdage.

Flere bemærkede, at det faktisk var Holbaekonline.dk der gjorde øens beboere opmærksomme på kommunens spareplaner på færgedriften.

Erik Fuchs fra Lokalforum svarede, de også meget sent var blevet gjort opmærksomme på de påtænkte besparelser, som ikke kun løber op i 500.000 kr. som kommunen først spillede ud med, men hele 1.2 mill.

Ordstyreren Ib Ballisager og Kristian Krøger mente, at ved kommunen ikke havde reageret på Lokalforums høringssvar inden byrådsmødet d. 22.dec har overtrådt forvaltningsloven, og sagen derfor burde bringes for Folketingets ombudsmand.

Repræsentanterne fra Lokalforum fremhævede, at man ikke kunne rokke på byrådets beslutning om færgebesparelserne, og kom frem med et kompromisforslag, som gik ud på at tynde ud i færgeafgangene midt på dagen, mod til gengæld at sidste afgang fra Holbæk blev flyttet fra 18.05 til 19.10 suppleret med Taxakørsel fra Orø 21.30 og den modsatte vej fra Holbæk 22.15. Her var dog et lovteknisk problem: Movia har eneretten til buskørsel i Holbæk, og det favorable tilbud ”Færge-Svend” havde givet for transport med trækfærgen nok kun var gældende , hvis det var Orø Taxa,som fik opgaven..

Her deltes vandene blandt de fremmødte: Nogle var tilhængere af denne nødløsning, andre var hardcore som Anni Lunde fra pensionistforeningen, som sagde: Vi vil beholde vore færgeafgange, ingen lappeløsninger!

Også de yngste Orøborgere var med til borgermødet i forsamlingshuset. Foto: Jesper von Staffeldt.


Men hvad alle i forsamlingen kunne bakke op , var et forslag fra tidligere byrådsmedlem Ole Nielsen (V):

Hvorfor bruger Holbæk kommunes ansatte – Vej & Park , skraldemænd , slamsugere og andre der har en entreprise hos kommunen ikke Orø-færgen noget mere, i stedet for den private trækfærge? Her var penge at tjene!

Flere havde set Holbaekonlines.dk interview med Venstres Folketingskandidat Jan Wammen Dam på nettet, inden siden gik ned natten til onsdga, og var mere trygge ved Jan Wammens forslag om at overgive al færgedrift til småøerne til staten, frem for at kommunerne kunne fortsætte med spare-salami-metoden.

En kommentar

  • jesper von staffeldt

    Et lille appendix : Niels Nielsen Orø har månedskort til trækfærgen , men bruger af og til også Orøfærgen. Han foreslog man indførte et såkaldt “Guldkort”, som mod en mindre merbetaling også gav adgang til at få bilen med over Holbæk-Orø. Måske det kunne skaffe flere indtægter til den kommunale færge uden det gik ud over den private færge mellem Orø Og Hammer Bakke.

Leave a Reply