Web-tv: Holder Region Sjællands sygehusplan?

Region Sjælland vedtog i foråret en ny sygehusplan, som indebærer et stor-sygehus i Køge og et par akutsygehuse i den øvrige del af regionen.

Planen medfører at Holbæk sygehus får status som akutsygehus, og Roskilde sygehus skal neddrosles. Men holder den plan? Det spørger vi igen Nicolai Nicolaisen (A) fra regionsrådet om. For siden det første interview for en uge siden, har regionsrådet vedtaget at også Roskilde og Næstved sygehus skal døgnbemandes med reservelæger og overlæger, Hvad der ikke lå i den oprindelig vedtagne sygehusplan . Kan det på længere sigt betyde at Roskilde sygehus bevares f.eks. på Holbæk sygehus bekostning?

Se nedenstående interview med Nicolai Nicolaisen, som også fortæller, at der måske fremover åbnes muligheder for i udkantsdanmark at ombygge nedlagte landbrug til mindre erhvervsvirksomheder.

Leave a Reply