Sygefraværet halveret i hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Holbæk Kommune har halveret sygefraværet. Alene i de syv første måneder af 2010 faldt sygefraværet med fem procentpoint.

I januar 2009 nåede sygefraværsprocenten sit højdepunkt med 12,28 procent. I januar 2010 var den nede på 10,67 procent. Her et halvt år senere er tallet 5,55 procent.

– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at udviklingen i hjemmeplejen har givet genlyd både hos os politikere og i direktionen. Det er et imponerende resultat, som medarbejdere og ledere i hjemmeplejen med rette kan være stolte af. De har virkelig vist vejen i bestræbelserne på at opnå et lavere sygefravær i kommunen, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Målrettet arbejde siden 2009
Hjemmeplejens resultater vurderes i høj grad at hænge sammen med indførelsen af nærledelse. I slutningen af 2008 og starten af 2009 blev der således ansat en række ledere i hjemmeplejen, så alle distrikter fik sin egen leder.

Beslutningen blev truffet på baggrund af anbefalinger fra KL, efter at de havde undersøgt det høje sygefravær på ældreområdet. Derfor har de ledere, der efterfølgende blev ansat, nøje fulgt udviklingen i sygefraværet og sat sygefravær på dagsordnen på alle organisationsniveauer.

Medarbejderne skal føle ejerskab
Louise du Plessis de Richelieu er formand for Udvalget for Voksne. Hun understreger vigtigheden af god ledelse og evnen til at inddrage medarbejderne.

– Lederne i hjemmeplejen har været dygtige til at inddrage medarbejderne i processen. Derfor har de ikke følt sig overvåget eller presset, men har tværtimod følt et stærkt medejerskab. De erfaringer mener jeg, at vi skal inddrage i vores sygefraværsplan for hele Holbæk Kommune. Det er helt afgørende, at det bliver et fælles projekt og ikke bare et ledelsesmæssigt projekt, mener hun.

Godt nyt – også for sygefraværsplanen
Holbæk Kommune lancerede i begyndelsen af 2010 en sygefraværsplan, der skal sikre, at sygefraværet ved udgangen af 2011 når landsgennemsnittet. Baggrunden var, at Holbæk Kommune havde et af landets højeste sygefravær.

Selvom et af hjemmeplejens distrikter som led i sygefraværsplanen har deltaget i et pilotprojekt i foråret, skal hjemmeplejens resultater primært ses i lyset af det langsigtede arbejde og indførelsen af nærledelse. Alligevel mener kommunaldirektør Hans Søie, at de gode nyheder også er godt nyt for sygefraværsplanen:

– Lederne og medarbejderne i hjemmeplejen har vist, at fokus på sygefravær giver resultater. Gennem åbenhed og debat har de afdækket problemerne og forsøgt at rydde dem af vejen. Netop åbenheden og det løsningsorienterede fokus hører til kongstankerne i sygefraværsplanen, og derfor bestyrker hjemmeplejens resultater mig i troen på, at vi kan få sygefraværet ned på landsgennemsnittet, eller sågar endnu længere ned, slutter Hans Søie.

Leave a Reply