Første medlemmer til nye styregruppe for integration fundet

Arkiv foto: Rolf Larsen


De første medlemmer til den nye Styregruppe for Integration er fundet, men der er stadig mulighed for at søge om en plads i gruppen.

Medlem af byrådet Kangatharan Kandasamy glæder sig til at gå i gang med integrationsarbejdet i det nye forum. Han håber, at et bredt udvalg af Holbæks nydanskere vil søge om at få en plads i styregruppen, så den kan blive så repræsentativ som muligt.

I september får Holbæk Kommune en Styregruppe for Integration. Styregruppen skal være rådgiver for kommunen i integrationspolitik, og den skal udforme initiativer og skabe arrangementer, som kan sætte fokus på den nydanske befolkningsgruppe i Holbæk.

Hvis man er nydansker og bor i Holbæk Kommune, kan man ansøge om at blive medlem af styregruppen. Kommunen vil så udpege de fire medlemmer på baggrund af ansøgningerne.

Ud over de fire borgere skal Styregruppen bestå af politikere og repræsentanter for foreninger, blandt andet Holbæks nydanske foreninger.

Styregruppens repræsentanter fra Byrådet og det Lokale Beskæftigelsesråd er allerede fundet. Det gælder blandt andet byrådsmedlem Kangatharan Kandasamy, som glæder sig til at gå i gang med integrationsarbejdet i Styregruppen.

– Holbæk Kommune ønsker at styrke integrationen, og her vil Styregruppen for Integration være et vigtigt forum med sit særlige fokus på de behov og interesser, som borgere af anden etnisk baggrund har, siger Kangatharan Kandasamy og fortsætter:

– Nydanskerne i Holbæk er ikke en ensartet gruppe. Der tale om mennesker med oprindelse i mange forskellige egne af verden. Derfor håber jeg også, at styregruppen får ansøgninger fra en bred gruppe af nydanskere, således at gruppen kan blive så repræsentativ som muligt.

Styregruppen for Integration er et led i Holbæk Kommunes Integrationsstrategi.
Strategien dækker de fire hovedområder: Uddannelse, Beskæftigelse, Udsatte boligområder og Socialt udsatte familier. Over de næste fire år vil strategien blive udmøntet i en række konkrete tiltag. Styregruppen for Integration er ét af disse tiltag.

Leave a Reply