Det betaler sig at forebygge hærværk

Holbæk Kommune sikrer i højere grad sine ejendomme mod hærværk med Videoovervågning og alarmer – og det kan betale sig

Kommunens ejendomme har tidligere været plaget graffiti, knuste ruder og andre former for hærværk, og det har væeret dyrt for kommunen, at udbedre skaderne.

Derfor er kommunens bygninger i stigende grad blevet sikret ved at installere godkendte tyverialarmer og låse og i særlige tilfælde også ved at opsætte videoovervågning.

– Flere institutioner har endvidere valgt at betale for præventiv vagtkørsel om natten, da det er vigtigt at signalere over for hærværksudøvere, at vi også passer på bygninger og værdier i øvrigt om natten, fortæller Marianne Bruhn Rasmussen, der er chef for Jura og Ejendomme.

Tydelig effekt i 2009
I år 2008 var udgifterne til hærværksskader fortsat høje, men tallene for år 2009 viser, at indsatsen nu for alvor har båret frugt. Således har rigtig mange institutioner minimeret eller helt undgået hærværk og indbrud, og udgifterne til at udbedre hærværksskader er dermed også faldet drastisk.

– Selvom vi indtil videre kun har opgjort tallene for de første tre kvartaler af 2009, er det tydeligt, at udgifterne for 2009 ender på et væsentligt lavere niveau end både 2007 og 2008. I 2007 var udgifterne til at udbedre hærværksskader samlet set 427.033 kr., i 2008 var de 900.039 kr., mens vi i de første tre kvartaler af 2009 blot har brugt 222.960 kr., fortæller Marianne Bruhn Rasmussen. Hun understreger samtidig, at udgifterne dækker hærværksskader alene og dermed ikke hærværk i forbindelse med indbrud.

Indsatsen fortsætter
– Det er rigtig rart at se, at det virker så effektivt, når vi gør noget ekstra for at komme hærværksskaderne til livs, så den forebyggende indsats vil naturligvis fortsætte med forskellige tiltag også fremover. Dermed håber vi, at vi kan undgå fremtidige skader og forhåbentligt bringe udgifterne til at udbedre hærværk endnu længere ned, slutter Marianne Bruhn Rasmussen.

Leave a Reply