Byrådsflertal vedtog budgettet for 2010

Onsdag vedtog et flertal i Holbæk Kommunes byråd budgettet for 2010. Bag forliget står Venstre og Radikale Venstre som tilsammen har 17 ud af byrådets i alt 31 medlemmer.

For at få budgettet til at hænge sammen, har det været nødvendigt at sætte skatterne op. Personskatten forhøjes således fra 24,6 til 25,1 procent, grundskylden fra 22 til 23,65 promille og endelig genindføres dækningsafgiften på 3 promille. I alt øges skatteindtægterne med 70,6 mio. kr.

– Af denne samlede skatteindtægt putter vi 62,7 mio. kroner i kommunekassen sammen med yderligere 50 mio. kroner; som blandt andet hentes ved salg af kommunale grunde. Dermed får vi allerede i 2010 en mere robust kassebeholdning, forklarer borgmester Jørn Sørensen (B).

Bedre balance mellem udgiftsudviklingen og budgettet
I det netop vedtagne budget er det endvidere taget hånd om driftsoverskridelsen på 120 mio. kroner i indeværende år.

– Det har vi gjort ved at holde fast i de besparelser, der allerede blev udmeldt før sommerferien. Dette ved at foretage en opbremsning i udgiftsvæksten i forhold til den voldsomme stigning i udgifterne til sociale foranstaltninger og vidtgående specialundervisning. Og ved at tilføre op imod 80 mio. kr. til servicen overfor borgerne, fastslår Søren Kjærsgaard, gruppeformand for Venstre.

– Udfordringer er der dog fortsat nok af. Derfor har vi afsat et betydeligt beløb til kompetenceudvikling, effektivisering og digitalisering: 4 mio. kr. er afsat forlods og derudover skal de 5 mio. kr., vi kan hente ved at gennemføre regeringens ”Handlingsplan for frigørelse af ressourcer til service i kommunerne” (afbureaukratiseringstiltag), også bruges til dette, supplerer Jørn Sørensen.

Investeringer i fremtiden
– I 2010 investerer vi også ca. 142 mio. kroner; blandt andet til Bjergmarksskolens udvidelse og til en ny institution i Ågerup. Og vi har afsat penge til at indrette nye tilbud til børn og unge, der har brug for en særlig indsats. Endvidere investerer vi 25 mio. kroner i renovering af vores bygninger og til energibesparende foranstaltninger – både af hensyn til miljøet og af hensyn til de daglige brugere af bygningerne, pointerer Søren Kjærsgaard.

Denne artikel er publiceret den 8. oktober 2009 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply