Nedstyrtningsfare i Agervang

Lørdag aften blev indsatslederen fra Vestsjællands Brandvæsen kaldt til Agervang i Holbæk. En facadeplade på den ene af boligblokkene havde revet sig løs, og der var fare for nedstyrtning, Det blev vurderet, at det ikke var en opgave for brandvæsnet, så skadeservice Recover blev rekvireret til at komme med en lift og sikre pladen, så den ikke falder ned.

Læs mere »

Fire nyuddannede tagdækkere

Her i løbet af ugen har fire tagdækkerlærlinge arbejdet med svendeprøverne på EUC Nordvestsjælland Audebo. De begyndte mandag med den praktiske prøve, og ind i mellem var der også en mundtligt teoriprøve. Tirsdag og onsdag arbejde de videre på deres projekt, hvorefter de afsluttede svendprøven kl. 14.00. Torsdag var der reception for de fire stolte elever hvor de fik overrakt […]

Læs mere »
1 2 3 4 28