Læserbrev: Eleven bliver ikke klogere af at blive testet – igen og igen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Eleven bliver ikke klogere af at blive testet – igen og igen

I en forskningsrapport slår to forskere fast, at de Nationale test er så usikre, at en dygtig elev kan få et middelmådigt resultat. Det overlever eleven såmænd nok endda, selv om fidusen med at læreren skal kunne bruge testen til noget fornuftigt selvfølgelig er gået af fløjten. Den dygtige elev har krav på at blive taget alvorligt og få et resultat som afspejler elevens formåen, men det der ellers følger med i kølvandet på alle disse test er mere end et dårligt fagligt resultat: det er det dårlige selvværd. Mange elever glæder sig måske nok til at komme i udskolingen og få karakterer, men det er jo vel og mærke de gode karakterer, som man så gerne vil have. Det koster noget på selvværdet og selvopfattelsen at blive testet og fundet for let eller at blive testet og så være bange for, at man bliver fundet for let. I dag ved vi at diagnoserne er blevet flere og flere blandt vores unge: de er angste, får depressioner, tvangsprægede handlinger og meget mere – de får ondt i livet – tidligt i livet

I socialdemokratiet i Holbæk kommune vil vi gerne modarbejde den omsiggribende tendens til psykisk sårbarhed. Vi bliver nødt at stå sammen om at styrke vores unge og ruste dem til den verden og de udfordringer, vi ved, der vil møde dem. De skal kunne klare så meget i fremtiden og lige i dette nu, er der allerede så mange, der bekymrer sig. Bare se de store klimademonstrationer, som de unge fået stablet på benene.

Vi er imod de nationale test. Det må være op til det fagligt uddannede personale i et samarbejde med skolens ledelse, at vurdere og beslutte hvordan elevernes progression testes, så det giver mening og kan bruges til elevernes bedste. Og det skal selvfølgelig være via test der er pålidelige.

I for mange år har der været et alt for stort fokus på målstyring, test og de deraf mulige sammenligninger mellem skoler. Fokus skal flyttes. Dannelse, kritisk tænkning, trivsel og fællesskab skal stå som de bærende søjler for vores folkeskoler i Holbæk. Derfor er det vigtigt for socialdemokratiet i Holbæk kommune at der ikke skal herske nogen tvivl om, at vi i arbejdet med vores folkeskoler anerkender vores pædagogiske ledere og faglige medarbejderes vurderinger og ved, at de har kompetencen og den faglige ballast til at vælge hvilke evalueringsmetoder, der giver mening at bruge i lige netop den klasse med de elever, som de står med. Vi bakker op om vores faglige medarbejdere.

Charlotte Nielsen og Jarl Falk Sabroe
på vegne af den Socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe i Holbæk

Skriv et svar