Fandt ingen våben – nu ophører visitationszonen

Foto: Michael Johannessen.


Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at visitationszonen i Holbæk by ophører ved midnat.

For 14 dage siden blev der indført visitationszone i en stor del af Holbæk som følge af drabet på en 18-årig mand i Ladegårdsparken.

Baggrunden for indførelsen var politiets grundlæggende opfattelse af, at der var en øget risiko for, at der inden for visitationszonen ville blive foretaget strafbare handlinger, som kunne indebære fare for personers liv, helbred eller velfærd.

De seneste 14 dage har politiet gennemført 51 visitationer af 36 forskellige personer primært fra Holbæk. Nogle få er således visiteret flere gange som led i den stikprøveprøvekontrol, som politiet har foretaget for at kontrollere, om nogen var i besiddelse af våben.

Politiet har ikke fundet nogen våben ved stikprøvevisitationerne eller i øvrigt registreret hændelser af betydning af personers liv, helbred eller velfærd. Visitationerne har medført sigtelse af to personer for besiddelse af mindre mængder euforiserende stoffer.

Reduceret konfliktniveau
Med anholdelsen den 5. maj af en mand, der er mistænkt for skuddrabet på den 18-årige og som efterfølgende blev varetægtsfængslet i sagen er det politiet opfattelse, at konfliktniveauet i Holbæk er reduceret.

Samlet set er der, ifølge politeit, ikke grundlag for at forlænge visitationszonen.

Midt- og Vestsjællands Politi efterforsker fortsat drabssagen intensivt og har stadig stærkt fokus på trygheden generelt i Holbæk.

Skriv et svar