Kommunalbestyrelsen har talt i Biogas-sag: flertal for Snævre Vest

Et flertal på 18 kommunalbestyrelsesmedlemmer besluttede onsdag aften, at igangsætte processen omkring et biogasanlæg i Snævre Vest.

Afstemningen kom efter næsten 2,5 times debat og talerier i byrådssalen.

Formand for Klima og Miljø udvalget, John Harpøth (O) var første taler og han startede med, at bemærke, at det ved et ja, ikke betyder, at det bliver et endegyldigt ja til et biogasanlæg, men at der sættes en proces igang med udarbejdelsen af en lokalplan og et kommuneplantillæg. Denne bemærkning måtte borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og gentage undervejs i debatten og hun tilføjede, at der tidligst kunne blive tale om at sætte gravearbejdet igang i juni, såfremt biogasanlægget i Snævre Vest vedtages endeligt når processen er overstået, og som bl.a. indeholder en 8 ugers høringsperiode.

Peter Nilsson (V) fortalte om sine oplevelser da han sad i forældrebestyrelsen i børnehaven og hvordan det var hans opfattelse, at de høringssvar han dengang var med til at skrive om forskellige sager, ikke rykkede noget ved de endelige beslutninger i byrådet.

Flere medlemmer argumenterede for, at kommunalbestyrelsen skulle slå koldt vand i blodet og undersøge sagen nærmere, få kigget på tallene igen, set på om placeringen er den rigtige og så se om ikke det ville blive muligt, at finde et bredere flertal. Blandt dem var Emrah Tuncer (R), Michael Suhr (C) og Morten Bjørn Nielsen (V).

Søren Stavnskær (I) mente godt, at man som liberal godt kan gå ind for et anlæg, der er støttet af statspenge. Men han mente, at man skal kigge på beliggenheden og de folk, som der bliver berørt.

Camilla Hove Lund (V) ville ikke have siddende på sig, at Venstre ikke er for grøn omstilling, når de nu var imod en placering i Snævre. Hun pegede på, at Venstre selv har stillet et forslag om at lægge et biogasanlæg i Audebo/Hagested.

Formand for Klima og Miljø udvalget, John Harpøth (O) var meget imod, at partier og enkelt byrådsmedlemmer på egen hånd havde besøgt biogasanlæg i andre byer, da han mente, at den slags skulle gøres enten i Klima og Miljøudvalget eller som samlet Kommunalbestyrelse.

Da det blev tid til at stemme blev først venstres forslag om en placering i Audebo/Hagested sendt til afstemning. Det forslag faldt med 17 stemmer imod. Herefter blev et forslag fremsat af Enhedslisten på vegne af borgere om en placering i Valestup øst sendt til afstemning. 0 stemte for, 5 afstod fra at stemme og 25 stemte imod.

Til sidst var det så den videre proces omkring placeringen i Snævre Vest, der blev stemt om og her stemte Dansk Folkeparti, Liberal Alliance (- Christian Ahlefeldt-Laurvig, som ikke var tilstede), Lokallisten, Socialdemokratiet (undtaget Chrsistina Hvass Hansen). Socialistisk Folkeparti og Jarl Falk Sabroe fra De Radikale for forslaget. Imod stemte Venstre, De Konservative, Enhedslisten, Socialdemokraten Christina Hvass Hansen samt Solvej Pedersen og Emrah Tuncer fra De Radikale.

Se billeder og video: Byrådsmedlemmer mødt af demonstranter

3 kommentarer

 • Avatar Søren

  Bliver spændende at se hvad de siger, hvis det viser sig beboerne har ret og kommunalbestyrelsen tog fejl.

 • Avatar Hanne Duelund Larsen

  Selvfølgelig tager dette snævre flertal af kommunalbestyrelsen fejl 🙁

  Meget mystisk – borgmesteren har åbenbart skiftet sindelag og vil med djævlens vold og magt have dette gennemført, til trods for hun tidligere har meddelt, at det skulle besluttes med en ordentlig placering og et “ordentligt” flertal.

  Man får “flash-back”s til hvordan det foregik med Arena/Sportsby – dengang skulle det også “bankes” igennem. Forskellen er så, at med Sportsbyen var det kun økonomien, det gik ud over. Med et sådant biogasanlæg går det desværre ud over mennesker – rigtig levende borgere – som skal udsættes for sundheds-risici (stank) og stress faktorer som kraftig støj forurening (megen tung trafik) 🙁 🙁

  Måske skulle John Harpøth glæde sig over, at vi i Danmark trods alt lever i et samfund, hvor dét selvstændigt at danne sig en mening er både tilladt og en ret, som vi alle har. Både kommunalbestyrelsesmedlemmer og “almindelige” borgere. Det er mit håb, at alle i kommunalbestyrelsen fortsat vil orientere sig om både dette og hint, fordi de alle hver især er blevet valgt til at varetage borgernes interesser, og ikke valgt til at varetage investorers interesser – uden hensyn til, hvorvidt det passer viceborgmesteren.

 • Avatar Kristian Andersen

  Modstanderne af en placering af biogasanlægget i Snævre har argumenteret med at kommunens borgere ikke ønsker en placering i netop dét område og det derfor vil give bagslag for tilhængerne i byrådet ved næste valg.

  Jeg tillader mig dog at tvivle. De rene tal taget fra Danmarks Statistik (pr 1 kvartal 2018) viser at naboerne til Snævre udgør en forsvindende lille andel af kommunens borgere.

  Ifølge Danmarks Statistik bor der i alt 2.420 personer i området omkring Snævre Vest. Det er nok ikke forkert at gå ud fra at de alle er modstandere af placeringen af biogasanlægget i deres nærhed.

  I hele Holbæk Kommune var der igen ifølge Danmarks Statistik, 70.983 borgere. Hvis vi så trækker de berørte Snævrenaboer fra det tal, så ender vi med et tal på 68.563 borgere. Og mon ikke langt de fleste af dem hellere ser anlægget ligge i Snævre end i deres eget område. Altså vil der såmænd nok være flere borgere i kommunen som er for en placering i Snævre end der er modstandere.

Skriv et svar