Læserbrev: Svaret blæser i vinden

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Svaret blæser i vinden

Det er med skam, jeg endnu engang er vidne til, at et flertal i af kommunalbestyrelsen i Holbæk kommune er ved at underkaste sig en projektmager, denne gang Nature Energy, denne gang
med et spinkelt flertal ud af de 31 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det sker efter en ualmindelig usaglig og decideret klodset måde, sagen er forløbet på.

Hvorfor er sagen på Klima- og miljøudvalgets dagsorden d. 8-1-2019. punkt 3? hvorefter der bliver
Indkaldt til temamøde den 14-1-2019.

Hvorfor alt dette hastværk? Hvorfor sparkede vores borgmester ikke sagen til hjørne i 3 måneder, så vi alle kunne blive bedre/ordentligt,klædt på og få afdækket alle fordele og ulemper?

Hvorfor overhøre alle høringssvar, læserbreve, protester og demonstrationer?

Hvorfor har vi et projektudvalg, FOR LOKAL UDVIKLING AF LOKALOMRÅDER (PULO)?

Hvorfor havde vi i sidste byrådsperiode, et projektudvalg, DEMOKRATIEKSPERIMENTARIUM?

Ja svarene blæser i vinden, som 170 borgere en tidlig regnfuld morgen sang d.8-1-2019 på
Kanalstræde, umiddelbart før og under Klima og Miljøudvalget holdt møde om gyllefabrikken.

Leif Juhl
Kommunalbestyrelsen Holbæk
Enhedslisten.

Skriv et svar