Læserbrev: Gas eller øregas?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Gas eller øregas?

I forlængelse af debatten om placering af Danmarks et biogasanlæg i Holbæk Kommune har jeg gravet lidt i sagsfremstilling og bilag til miljøudvalgets sidste møde. Jeg skal understrege, at jeg ingen interesse har – hverken politisk eller økonomisk – i, hvor anlægget ender med at blive placeret.
Men jeg undrer mig over nogle bemærkninger i sagsfremstillingen:

For det første anføres det, at ”Holbæk Kommune har ikke økonomiske interesser i projektet”. Så vidt så godt. Men så må andre jo have ønsket eller krævet, at der skal være plads til landets største biogasanlæg i vores kommune. Hvem andre end ejerne af det kommende anlæg kunne det være?
Det kunne være staten, men så ville det vel være oplyst. Det står der ikke noget om, så det går jeg ud fra, at det ikke er staten.

For det andet står der længere nede i teksten, at ”udvikler ejer området” og ”udvikler har fuldmagt til at søge om planlægning for arealet”.

Kan det forstås anderledes end, at ”udvikler” selvfølgelig vil bruge det område, som ”udvikler” allerede ejer? Næppe.

Blandt de argumenter, som bruges for IKKE at anbefale en helt anden placering, er, at anlægget vil komme i konkurrence med et anlæg i nabokommunen, så antallet af tons griseurin bliver for lille til kæmpeværket. (Ordet griseurin er valgt for ikke at krænke nogen?!).
Man kan vist roligt konkludere, at det er ”udvikler”, der vil have placeret biogasanlægget lige præcis der, hvor ”udvikler” vil have det!

For det tredje et problematisk paradoks: Dagsordenspunktet umiddelbart før biogasanlægget var ”Introduktion til muligheder og potentialer ved cirkulær økonomi”.

Her beskriver en beåndet forvaltning ”grønne indkøb, grøn transport, nær natur og fremtidens energiforsyning”. Smukke visioner – men intet om, at det for længst er kendt, at vil man have CO2-fri energiudledning, så er biogas en forældet teknik og geotermi derimod sagen. Altså boringer, som går 1- 2 km ned i undergrunden, og som kan levere energi i resten af klodens levetid!

Ordet er slet ikke nævnt. Intet om, at Mærsk står på spring med risikovillig kapital og med erfaringer fra mange års olieboring. Intet om at der allerede er geotermi tre steder i landet. Intet om, at Mærsk netop har indgået samarbejde med Århus Kommune om geotermi.

Helt alvorligt: Jeg går ud fra, at det forvaltningsretlige officialprincip har været grundigt drøftet, så det er sikret, at der ikke er en ny Sportsbysag under opsejling?

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Skriv et svar