Læserbrev: Skal et helt lokalområde straffes for ikke at makke ret?

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Skal et helt lokalområde straffes for ikke at makke ret?

Nej! Selvfølgelig skal det ikke det. Men politikere er også kun mennesker og mennesker gør somme tider nogle lidt skøre ting, når de føler, at de er blevet trådt over tæerne.

Der er i en tid arbejdet for at få lagt et biogasanlæg i Holbæk kommune syd for Regstrup. Et biogasanlæg som Venstre og jeg også har støttet. Dette måtte vi i Venstre desværre trække vores støtte til i 11. time, da vi måtte konstatere, at de der vil bygge anlægget, havde andre anlæg i Danmark som lugtede, hvilket vi var blevet lovet, det ikke gjorde.

Dette medførte selvfølgelig lidt ærgrelser rundt omkring i de forskellige partier, men i Økonomiudvalget blev man enige om, stadig at arbejde videre med at få etableret et erhvervsområde ved den nye motorvejstilslutning syd for Regstrup, dog uden biogasanlæg.

Da vi nåede kommunalbestyrelsesmødet i december, var der nok desværre nogen der stadig følte sig trådt over tæerne og der fremkom derfor kort før mødet et ændringsforslag fra Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Radikale, hvor man foreslog, at der fremadrettet skal arbejdes med, at der udelukkende må være logistikvirksomheder og transporttunge virksomheder i det nye erhvervsområde.

Dette forslag har desværre den konsekvens, at de lokale virksomheder ikke har mulighed for at etablere sig i området. Så når den lokale tømrer, smed eller TV-inspektionsviksomhed vokser sig større og derfor har brug for mere plads og flere medarbejdere, må den enten lade være med at ekspandere = mindre skatteindtægter, eller etablere sig et andet sted, måske uden for kommunen = ingen skatteindtægter.

Det tror jeg godt at forslagsstillerne kan se er lidt uhensigtsmæssigt. Jeg håber og tror på, at når de der har følt sig trådt over tæerne af Venstre og et helt lokalsamfund i Regstrup og omegn får sundet sig her hen over julen, kigger med fornuftige øjne på tingene og går ind i en konstruktiv dialog med lokalsamfundet i Regstrup og omegn for at finde en god løsning, både for Regstrup og for Holbæk kommune.

Vi politikere skal være modige, men også lyttende og konstruktive.

M.v.h.

Peter Nilsson

Nørupvej 9
4420 Regstrup

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre og medlem af Klima og Miljøudvalget.

Skriv et svar