Lidl kan udvidde når ny lokalplan vedtages

Foto: Rolf Larsen.

Lidl på Tastrup Møllevej i Holbæk ønsker at udvidde butikken med ca. 150 m2, så den fremover har et samlet areal på 2.000 m2.

Det kræver en vedtagelse af en ny lokalplanstillæg, da den nuværende lokalplan ikke tillader butikker på 2.000 m2.

Kommuneplantillægget ændrer derfor anvendelse for området fra lokalcenter til bydelscenter, og sætter det maksimale areal til detailhandel på 3.200 m2. Indenfor området ligger en Fakta-butik, som er inkluderet i det maksimale areal.

Der har været afholdt offentlig høring, og de indkomne høringssvar gav ikke anledning til foretage ændringer i plangrundlaget.

Forslaget har været behandlet i både Udvalget for Klima og Miljø samt i Økonomiudvalget og har begge steder fået flertal. Kun enhedslisten stemte i mod, da partiet ikke mener, at der er behov for flere dagligvarekvadratmeter.

Det forventes at forslaget gå ligeså glat i gennem på Kommunalbestyrelsesmødet onsdag d. 12. december.

Skriv et svar