Vangkvarteret er “hård ghetto”

Arkivfoto: Michael Johannessen.

I dag udkom den nye ghetto-liste og på den optræder Vangkvarteret i Holbæk side om side med andre kendte ghetto-områder som Mjølnerparken, Tingbjerg, Motalavej og Vollsmose.

Helt konkret gælder det afdeling 123-0, Havevang/Agervang og afdelign 166-0 Agervang, Engvang.

Sammen med den nye ghetto-liste, som blev offentliggjort i dag er også nye betegnelser og kriterier trådt i kraft. Her har Vangkvarteret fået betegnelsen “Hård”, ligesom f.eks. de ovennævnte kendte ghetto-områder, der ofte optræder i medierne. Det er boligområder, som har været på ghettolisten i fem år, som karakteriseres som et hårdt ghettoområde.

De hårde ghettoområder skal senest den 1. juni 2019 aflevere en udviklingsplan, der skal vise, hvordan de vil nå kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger til højst 40 procent.

Kravet om at nedbringe andelen af almene familieboliger kan f.eks. nås ved at nedrive boliger, frasælge boliger, omdanne dem til almene ungdoms- eller ældreboliger.

Tallene
Der er ifølge ghetto-listen 1.436 beboere i de to Lejerbo-afdelinger, som udgør ghettoområdet.

43,7% af beboerne mellem 18 og 64 år er udenfor arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, 56,8% er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere af ikke-vestlige indvandere, 1,33% af beboerne er dømt for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller våbenoven. 70,4% af beboerne i alderen 30-59 år har kun grunddannelse og den gennemsnitlige indkomst er 62,4% af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Dermed opflyder Vangkvarteret tre ud af fem kritierier for at være ghetto, dertil kommer, at kvarteret har ligget på listen i fem år og derfor også bliver betegnet som “hårdt ghetto-område”.

FAKTA:
Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt:

– Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnittet over de seneste 2 år.
– Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennemsnittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år.
– Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddannelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe.
– Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.

Boligområder, der har været på ghettolisten i fem år, karakteriseres som et hårdt ghettoområde
Kilde: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Skriv et svar