Læserbrev: Stor tak til Jeppe Jakobsen og Christina K. Hansen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Stor tak til Jeppe Jakobsen og Christina K. Hansen.

Onsdag aften var der kommunalbestyrelsesmøde i Holbæk Kommune, hvor et af punkterne drejede sig om godkendelse af en ny vedtægt for Folkeoplysningsarbejdet og sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget.

Uvist af hvilke årsager var Ældrerådet ikke blevet spurgt, om vi havde en interesse i at deltage i Folkeoplysningsudvalget., hvorfor vi af samme årsag ikke figurerede blandt de indstillede organisationer, råd og foreninger.

Jeg deltog som formand for Ældreudvalget i Kommunalbestyrelsesmødet for – under spørgetiden – at spørge ind til, hvorfor de ældres råd og stemme ikke skulle høres i kommunens Folkeoplysningsudvalg.
De ældre udgør trods alt mere end en fjerdel af kommunens befolkning, og er meget aktive brugere og engageret i det folkeoplysende arbejde.

Jeg fik imidlertid ikke lejlighed til at rette mine undrende spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, fordi Jeppe Jakobsen, udvalgsformand for Ældre og Sundhed – inden spørgetiden for tilhørerne ved kommunalbestyrelsesmødet blev nået – præcist spurgte ind til den manglende indstilling af Ældrerådet.
Men det skete også fordi borgmester Christina K Hansen med myndighed sendte sagen til hjørnespark, med besked om at sammensætning af Folkeoplysningsudvalget skulle revurderes endnu engang.

Så stor tak til Jeppe Jakobsen og Christina K. Hansen for politisk og organisatorisk klarsyn og vilje til at ville inddrage de ældre.

Steen-Kristian Eriksen
Formand for Ældrerådet i Holbæk Kommune
Nyvej 3
4440 Mørkøv

Skriv et svar