Læserbrev: Kommentar til Pandoras æske i Sportsbyen

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Kommentar til Pandoras æske i Sportsbyen

Forleden kunne man i avisen læse, at Sportsbyen nu har udstyret sig med et nyt selskab, som skal stå for driften af hele herligheden og således skal producere det driftsoverskud, som skal til, for at Fonden i henhold til dens fundats kan præstere et overskud, der med tiden skal tilflyde Sportsbyen til brug for forbedringer, udvikling osv. Af avisartiklen fremgår, at der er 100 % personsammenfald mellem Fond og driftsselskab, idet formand og direktør er de samme.

Jeg syntes, at det lød som en rigtig spændende konstruktion, som jeg ikke erindrede at have hørt om før i forbindelse med Sportsbyen og bad derfor Holbæk Kommune om at oplyse, hvilke paragraffer og/eller aftaler, som kommunen har indgået med entreprenøren, der åbner for denne Pandoras æske konstruktion. Jeg har efter en enkelt rykker fået tilsendt et stykke papir med titlen ”Soliditet mv.”, affattet i et sprog, som næppe stammer fra en offentlig myndighed. Desuden har sagsbehandleren henvist til §21.2. i OPP-kontrakten, hvoraf fremgår, ”…at Fonden kan overlade opgaver i driftsfasen til underleverandører/Underentreprenører. Dette vilkår gælder både helt selvstændige aftalepartnere såvel som et datterselskab til Fonden.”

Ad soliditetspapiret fremgår, at der ”forventes et gennemsnitligt overskud pr. år på TDKK 488,5.” samt at ”…der tidligst vil blive udloddet midler til fonden…….når kapitalen i selskabet er på DKK 5 mio.”. Endvidere at udlodningen vil stoppe, hvis kapitalen falder til under 5 mio.kr.

Desuden taler papiret om, at der oprettes en ”sikringskonto”, som altid vil indeholde mellem 2,3 og 8,6 mio. øremærket til vedligeholdelse.

Nu er jeg helt overbevist om, at alt det her er gjort i den bedste mening, men det kan dog ud fra det forventede overskud forudses, at der ikke tilflyder Fonden – og dermed Sportsbyen – noget voldsomt de første ti år af den samlede driftsperiode. Dertil kommer, at afskrivninger, skat, lønudgifter, kontorhold, måske lokaleleje med videre til en af ejerlejlighederne, som ejes af næsten samme personkreds i det nye driftsselskab, kan medføre, at udlodningshastigheden forsinkes en smule.

Det nye selskab er iflg. avisen stiftet som et aktieselskab, og det virker selvfølgelig betryggende i sig selv. Og jeg forestiller mig bestemt ikke, at selskabet vil blive solgt til en tredjepart, hvis driften forløber som ejerne synes om. Men med mindre der et andet sted i OPP-kontakten eller dens mange bilag står, at det ikke kan lade sig gøre, så kunne man i yderste konsekvens se det som en mulighed, at Holbæk Kommune fx i 2035 kunne have en samarbejdspartner på Sportsbyens drift, som har postadresse i Moskva, Jersey, Schweiz eller Tirana.

Venlig hilsen
Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Skriv et svar