Læserbrev: Boliger – også til lejere

Redaktionen har modtaget nedenstående læsebrev:

Boliger – også til lejere

I Enhedslisten er vi meget tilfredse med, at det i budgetforliget er aftalt, at der i 2019 skal
udarbejdes en ny samlet boligstrategi for Holbæk kommune. Vi er tilfredse med at det er aftalt
at de almene boliger skal prioriteres og at der skal bygges boliger i lokalområderne, så
levedygtige lokalsamfund i kommunen kan sikres.

Samtidig vil vi allerede nu gerne understrege, at det vil kræve betydelige kommunale
investeringer i de kommende år, at sikre byggeri af det nødvendige antal almene boliger i
kommunen – kommunen skal nemlig levere 10 % af grundkapitalen til nye almene lejeboliger.
De snævre rammer regeringen har lagt for kommunernes økonomi har også haft negativ
betydning for byggeriet af almene lejeboliger, som i 2015 og 2016, som er de seneste tal, jeg har
haft adgang til, er faldet til ca. 2000 boliger årligt i hele landet incl. både familieboliger,
ungdomsboliger og ældreboliger.

Vi håber naturligvis, at et regeringsskifte kan føre til, at kommunens udgifter ved alment
boligbyggeri bliver mindre og at de økonomiske rammer for kommunernes økonomi bliver bedre,
men vi forbereder os også på, at det kan være nødvendigt at skaffe kommunale midler til at
sikre byggeri af almene boliger i de kommende år.

Vi synes nemlig ikke at Holbæk kommune kun skal være en kommune for mennesker, der har
penge nok til en ejerbolig – der skal også bygges nye gode lejeboliger.

Leif Juhl
Kommunalbestyrelsesmedlem for
Enhedslisten Holbæk kommune.

Skriv et svar