Opgaver lægges ud til private – Fors A/S fyrer 11 medarbejdere

Fors A/S står bl..a for genbrugspladsen i Holbæk. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Forsyningsselskabet Fors A/S, der bl.a. ejes af Holbæk Kommune, fyrer 11 medarbejdere og lægger opgaver ud til private virksomheder.

Fremover skal en række opgaver ikke længere udføres af Forsyningsselskabet Fors A/S, men i stedet af private selskaber. Det betyder, at selskabet i denne uge har nedlagt i alt 24 stillinger i både Roskilde, Lejre og Holbæk.

De 24 nedlagte stillinger betyder, at 11 medarbejdere er blevet opsagt, mens resten er fundet ved medarbejdere, som er gået eller går på pension og ved at nedlægge ikke besatte stillinger.

– Vi er sat i verden for at drive effektiv forsyning, som er til for vores kunder. Derfor har vi analyseret på, hvilke opgaver, som bedre og billigere kan varetages af private virksomheder i konkurrence, siger Michael Brandt, adm. direktør i Fors A/S.

Blandt de opgaver, som er lagt ud til private virksomheder er f.eks. pasning af grønne arealer på Fors’ domiciler, renseanlæg, pumpestationer m.m. Desuden er svejsearbejde på ledninger og vedligeholdelsesarbejde på f.eks. pumpestationer blevet lagt ud til private entreprenører.

Vil fremover fokusere på kerneopgaver
Beslutningen om at lægge flere forsyningsopgaver ud til private er et resultat af Fors A/S’ strategi, hvor målet blandt andet er et mere effektivt forsyningsselskab, som skal have fokus på kunderne.

Beslutningen lever samtidig også op til ambitionerne på Christiansborg, hvor et flertal i Folketinget i april har indgået en aftale om, at kommunale organisationer og kommunalt ejede virksomheder ikke skal udføre opgaver, der lige så godt kan udføres af private virksomheder.

– Vi har en bunden opgave med at effektivisere for 48 mio.kr. Beslutningen om at lægge flere opgaver ud til private virksomheder vil bidrage til, at vi når det mål. Det vil gøre os bedre i stand til at fokusere på de vigtige kerneopgaver i Fors A/S, som bl.a. er at sikre stabile og konkurrencedygtige forsyningsløsninger for fremtiden, ” siger Michael Brandt, som håber, at lokale virksomheder i Roskilde, Lejre og Holbæk vil byde ind på de nye opgaver, som Fors A/S lægger i udbud.

Har nedjusteret antallet af medarbejdere
Da Fors A/S blev etableret for et par år siden var der en forventning om, at antallet af medarbejdere ville blive reduceret over tid, men også at reduktion kunne ske ved naturlig afgang. Derfor har selskabet gennem et stykke tid været tilbageholdende med at besætte ledige stillinger, der skyldtes jobskifte eller pension. Det har ført til, at færre medarbejdere er direkte berørt af beslutningen om at lægge flere opgaver ud.

Fors A/S ejes af Roskilde, Lejre og Holbæk Kommuner.

Skriv et svar