Læserbrev: Første skridt mod folkeskolens genfødsel

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Første skridt mod folkeskolens genfødsel

En næsten enig kommunalbestyrelse har besluttet en nyskabelse – et arbejdsprogram, der prioriterer kommunens politisk set væsentligste opgaver. Et flot initiativ – nu er intentionerne på plads for det næste år.

Førsteprioritet fik kommunens folkeskoler. Nu må budgetforhandlingerne vise, hvordan prioriteringen omsættes i kroner og øre. Intet parti har vovet at melde et tal ud, bortset fra en henkastet bemærkning om 20 mio. kr.

Kommunens budget på skoleområdet er godt og vel på en milliard, men uanset hvor meget eller lidt 20 millioner udgør relativt, så er intentionen stadig god.

Hvornår kan forældre til børn i den blødende folkeskole så forvente at se de første tegn på, at de politiske intentioner udmøntes? Ja, hvis det udelukkende drejer sig om virkningen af flere penge til hver skole, så sker det tidligst fra 1. august næste år. Indeværende skoleår kører allerede.

Det siger sig selv, at beløbet skal være af en vis størrelse for at kunne mærkes på den enkelte skole, og her må man forberede sig på, at fx 20 mio. ikke forslår meget til opbremsning af flugten fra folkeskolen.
Foruden penge skal der derfor også signaleres politisk vilje til at ville noget med folkeskolen og ikke kun for folkeskolen.

Den skal kunne konkurrere med egnens private skoler, og det sker først og fremmest ved at give børnene deres folkeskoler tilbage. Det lokale ejerskab til genskabes. Distriktsskolemodellen skal ophæves. Yderligere økonomi skal sendes ud til skolerne, efterhånden som den store rådhusadministration bliver slanket. Der er ingen vej udenom.

Det er blandt andet det, som ”Udvalget til decentralisering og afbureaukratisering” skal tage sig af, og derfor er det vigtigt, at udvalget har udpeget folkeskolen som sit første indsatsområde. Udvalget er ganske givet meget opmærksom på, at en plan skal ligge klar om mindre end et halvt år, for at skolerne kan fungere som selvstændige enheder igen hurtigst muligt.

Før valget sidste år var der bred enighed om, at det nye byråd skulle sætte en ny kurs for kommunens udvikling. Det har byrådet gjort med sin arbejdsplan.

Nu venter befolkningen så på, at byrådet også sætter en ny kurs over for administrationen med decentralisering og nedlæggelsen af distriktsmodellen.

Det forudsætter, at kommunalbestyrelsen sætter sin egen administration til at save i den gren, som den selv sidder på.

Det er den første opgave at løse for udvalget med det mundrette navn!

Bent Brandt
Ahlgade 58B

Skriv et svar