Uenighed i udvalg om moske-planer

Skitse af den ønskede moske på K.P. Danøsvej i Holbæk. Kilde: Holbæk Kommune.
Der er politisk uenighed om planerne om at opføre en moske og kulturcenter på et område ved K.P. Danøsvej i Holbæk. Det står helt klart efter Klima og miljøudvalgets møde i går.

Det er Foreningen Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter for Børn og Unge, som ønsker at skabe et center med plads til både religiøse, kulturelle og idrætsaktiviteter.

I forbindelse med moskéen er der ønske om, at der også kan opføres minareter. Det vil dog, ifølge kommunen, være en forudsætning, at de ikke udstyres med f.eks. højtalere til bønnekald.

I går var planerne til behandling hos Klima og Miljøudvalget og her var der uenighed.

Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indstiller at planerne ikke igangsættes. Liberal Alliance ønsker en anden placering.

Socialdemokratiet og Venstre indstiller, at planerne føres ud i livet, dog uden minareter.

Kun Enhedslisten er for, at de fremlagte moske og kulturcenter planer – med minareter – kan sættes igang.

I august vil Økonomiudvalget, hvor alle kommunalbestyrelsens partier er repræsenteret, behandle sagen Og hvis også Økonomiudvalget giver grønt lys, vil der blive afholdt et borgermøde.

Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningscenter holder i dag til på Smithsvej.

5 thoughts on “Uenighed i udvalg om moske-planer

 1. Der skal IKKE opføres flere moskeer i Danmark, fordi de tilstræber en muslimsk magtovertagelse – en krigserklæring med dansk livsform, religion, demokrati og kultur. De eksisterende moskeer i Danmark (og i hele Vesteuropa) skal jævnes med jorden og muslimerne sendes tilbage til de lande, hvor de kommer fra, inden det lykkes dem at få fodfæste og på sigt tvinge hele den vestlige verden ind under muslimsk herredømme.
  I forhold til tidligere krige er denne krig endnu mere farlig, fordi den forsøges sneget ind i vesten – i Danmark under henvisning til Grundlovens bestemmelse om religionsfrihed.
  Så er der fri bane uden om traditionel krigsførelse med krudt og kanoner.
  Man må sige om muslimernes taktik, at den er genial – hvis de slipper godt fra den – de Vesteuropæiske og den danske regerings er både stupid og naiv…De/den forstår ikke faren og tjener derfor ikke det danske folk.
  I virkeligheden bør hele den danske regering og en stor del af Folketinget kasseres på grund af uduelighed og manglende vilje/evne til at forstå situationens alvor.
  Vi der har børn og børnebørn har e t stort ansvar for at sikre dem en god fremtid i et frit, demokratisk land!

 2. Vi har en Grundlov i Danmark, som fastslår, at enhver kan tro, på hvad han vil, blot, det foregår inden for lovens rammer. Det skal vi være glade for. Det er demokrati.
  Det er oplyst, at det tyrkiske trossamfund i Holbæk gennemfører projektet for egne midler, og at der ikke er tilskud fra udenlandske bagmænd eller regeringer.
  På den baggrund er jeg enig med byrådets flertal om at igangsætte planerne uden opførelse af en minaret eller andet over otte meters højde.

  Hvor ville det være dejligt, hvis kristne trossamfund lige så let kunne opføre kirker i muslimske lande.

 3. Hej Jan Sohn. En uhyggelig naiv tilgang til problemet fra et medlem af byrådet. Det er i sagens natur umuligt at kriminalisere “hvad folk tror på” eller “tænker på” det er de handlinger der følger af deres tro og værdisæt vi må være på vagt overfor. En moske er det lokale center for “kampen mod de vantro” , her deles “tips, tricks og fiduser” for den lokale Jihad, som TV2’s dokumentar tydeligt afslørede. Det øjeblik en muslim dømmes for en ulovlighed er det som enkeltperson ikke som agent for Islam. Den sidste sætning i dit læserbrev vil jeg tolke derhen at vi ved at tillade mosker herhjemme så vil anspore muslimerne til at tillade kirker i deres hjemlande…..og borgmesteren er en køn ung dame på 25 år, her går det godt.

 4. Kære Lars Henrik.
  To ting. 1.. Jeg sidder ikke i byrådet. 2. Vi har en Grundlov i Danmark, som er over alle andre love. Nå, ja, måske lige med undtagelse af de direktiver det sålkaldte Mickey Mouse Parlament nede i Europa påtvinger os.
  Vi har ikke mulighed for at forbyde folk at tro på hvad de vil, hvis de gør det inden for lovens rammer. Det ser det ud som om det muslimske trosamfund i Holbæk gør. De har meddelt på Face Book, at de selv har pengene, og at de ikke modtager penge under bordet fra muslimske bagmænd.
  Flertallet i byrådet går ind for at gå i gang med at sagsbehandle projektet, hvis der ikke bygges en minaret med halvmåne og stjerne og, at man holder den maksimums højde på 8 meter, som den offentliggjorde tegning viser.

  Det vil da være dejligt, hvis vi med vores demokratiske tilgang til livet vil kunne overbevise den muslimske verden om, at man udmærket kan leve sammen i fred og fordragelighed, hvis begge parter altså vil.
  Måske kan vi ligefrem medvirke til en mentalitetsændring blandt muslimer, så de også ser det fornuftige i, at lade de kristne menigheder leve i fred i deres lande.

 5. Kære Jan Sohn. Tak for dit svar. Ok du sidder ikke i byrådet, min fejl. Som udganspunkt antager jeg at muslimer lyver omkring alt hvad der angår deres religiøse aktiviteter, målet helliger midlet. Vi må nu håbe at de taler sandt omkring deres finansiering af mosken. Det er svært ikke at blive følelsesladet i denne debat, det virker så urimeligt at vi skal påtvinges disse anti sociale og destruktive individer til en pris på mindst 35 milliarder om året og de har stemmeret ved Kommunal valget. Det værste er at deres afkom lukkes ind til danske skoleelever, her kan de næsten uhæmmet terrorisere danske børn i den vigtigste periode af deres liv! Hvis du Googler “Islam and India” vil du opdage at Islam fra omkring år 825 til år 1400 invaderede og plyndrede Indien over mindst 5 gange og slagtede angiveligt mellem 60 og 70 millioner fredelige hinduer på stedet og tog tusindvis af slaver. Hertil kommer Islams krige i Europa. Jeg tror desværre ikke fredelig dialog er løsningen og teksterne i Koranen tillader ikke “en reformation”. Der er stærke kræfter I EU der ser Islam som en måde at nedbryde Nationalstaterne på, vi er nok blevet for blåøjede. God dag til dig.

Skriv et svar