Holbæk Sygehus: Der bliver taget hånd om påbud

Arkivfoto: Bru-nO / Pixabay
Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud til Holbæk Sygehus efter der ved et tilsynsbesøg blev fundet fejl og mangler i bl.a. medicinhåndtering, pleje og behandling i en grad, som efter styrelsens mening udgør en fare for patienternes sikkerhed.

Holbæk Sygehus oplyser, at man allerede har sat initiativer i værk, som skal imødekomme det påbud, som sygehuset har fået fra styrelsen.

Holbæk Sygehus har gennem længere tid været præget af overbelægning, hvor der kommer flere medicinske patienter, end sygehuset har kapacitet til. Overbelægningen har givet en øget belastning af personalet og har nødvendiggjort en skarp prioritering af behandlings- og plejeopgaver. Det førte til en bekymringsskrivelse fra Dansk Sygeplejeråd til Styrelsen for Patientsikkerhed, som sammen med oplysninger i pressen om situationen på sygehuset, førte til det tilsynsbesøg i februar som nu har udløst påbud.

Påbuddet fokuserer på forhold omkring behandling og pleje af medicinske patienter på Medicinsk Afdeling, som der skal strammes op på.

Tilbage i januar måned mente ledelsen ikke, at der var fare for patientsikkerheden.

Og efter tilsynsbesøget mener Vicedirektør og lægefaglig chef på Holbk Sygehus, Knut Borch-Johnsen, fortsat, at man trygt kan lade sig indlægge på Holbæk Sygehus, på trods af, at Styrelsen for Patientsikkerhed har fundet flere tilfælde af fejl og mangler, som styrelsen mener, er til fare for patientsikkerheden.

– Når Styrelsen for Patientsikkerhed peger på nogle svagheder, så er der naturligvis rutiner og procedurer, som vi skal kigge nærmere på. Det arbejdes der allerede med både i Medicinsk Afdeling og på resten af sygehuset. Man kan som patient trygt lade sig indlægge på Holbæk Sygehus, siger Knut Borch-Johnsen.

Han fortæller, at man umiddelbart efter tilsynsbesøget i februar måned igangsatte en række initiativer, der skal rette op på kritikpunkterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Stort arbejdspres
Sygehusledelsen på Holbæk Sygehus anerkender, at der over lang tid har været et stort arbejdspres på sygehuset på grund af mange patienter og overbelægning.

– Når arbejdstempoet stiger, som det er sket på Holbæk Sygehus, er det nødvendigt at prioritere opgaverne. Det er baggrunden for den forringede service overfor patienter og pårørende, og det øger personalets frygt for at begå egentlige fejl i behandlingen. Prioriteringen af opgaverne sker dog altid på et fagligt grundlag, og det er baggrunden for, at det – trods vanskelige betingelser for personalet – har været muligt at undgå alvorlige fejl på Holbæk Sygehus, siger Knut Borch-Johnsen.

Han understreger, at det naturligvis ikke er holdbart, at medarbejderne skal arbejde under stort pres i så lang tid.

– Medarbejderne har ydet en fantastisk indsats, og fra sygehusledelsens side fortsætter vi med at arbejde på højtryk for at genskabe balance mellem kapacitet og efterspørgsel, så vi kan sikre stabile arbejdsrammer på Holbæk Sygehus, siger Knut Borch-Johnsen.

Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer i sin afgørelse, at fejlene og manglerne ikke er sket på grund af generelle faglige eller kompetencemæssige mangler hos det sundhedsfaglige personale. Det er altså situationen på sygehuset, der ifølge styrelsen er årsag til problemerne.

Sygehuset har gennem længere tid forsøgt at reducere overbelægningen og arbejdsbelastningen ved at iværksætte en lang række tiltag, der øger patientflowet og nedbringer liggetiden.

Senest har Regionsrådet i Region Sjælland i marts 2018 bevilliget 10,8 millioner kroner, så der er etableret ti ekstra senge til medicinske patienter. Dette har nedbragt en del af den daglige overbelægning i Medicinsk Afdeling.

Fuld opmærksomhed hos Region Sjælland
Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland, er godt klar over, at medarbejderne oplever en presset hverdag på Holbæk Sygehus:

– Der er tilsyneladende fortsat en ubalance i, at der kommer flere patienter til Holbæk Sygehus, end der rent faktisk er plads til på sygehuset. Vi handlede i Regionsrådet i februar, så der nu er åbnet ti ekstra senge. Samtidig er vi fuld gang med at kigge på hele det medicinske område i regionen for at finde den rigtige langsigtede løsning på udfordringerne. Her og nu hæfter jeg mig ved, at Holbæk Sygehus tager hånd om påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Heino Knudsen.

Region Sjælland oplever et generelt stort pres på de medicinske afdelinger på regionens sygehuse og Regionsrådet har derfor igangsat en samlet analyse, som skal ligge klar indenfor en måned.

Læs også: Patienters sikkerhed i fare – styrelse giver påbud til Holbæk Sygehus

Skriv et svar