Nu kan borgerne få fremsat forslag i kommunalbestyrelsen

Arkivfoto: Rolf Larsen
I går vedtog kommunalbestyrelsen at borgerne skal have mulighed for at fremsætte borgerdrevne forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen.

Det var Radikale Venstre, som allerede tilbage i november sidste år fremsatte forslaget om et 2-årigt forsøg, der nu er blevet vedtaget af en enig kommunalbestyrelse.

Ifølge forslaget, så vil det kræve 710 underskrifter/tilkendegivelser fra borgere at få et forslag drøftet i kommunalbestyrelsen, som herefter har mulighed for at drøfte det borgerdrevne henblik på stillingtagen til den videre proces, som for eksempel kan være en videresende af sagen til det fagudvalg, der har kompetencen på det pågældende område.

Det er kun forslag som vedrører kommunens anliggender der kan drøftes og kommunalbestyrelsen vil kunne afvise forslag, hvor der én gang er truffet beslutning, medmindre der foreligger nye oplysninger. Desuden vil administrationen blive pålagt at afvise forslag med injurierende indhold og forslag med personfølsomme oplysninger.

Videresendes sagen til et fagudvalg, er der mulighed for at lade sagen blive yderligere oplyst af administrationen, inden den forelægges udvalget.

Både digitale og fysiske underskrifter
De 710 underskrifter der kræves for at få et forslag forelagt kommunalbestyrelsen kan indsamles både fysisk og digitalt.

Administrationen i kommunen skal nu finde ud af hvordan det kan foregå, men under alle omstændigheder, så skal det være muligt at undersøge, om den enkelte borger rent faktisk bor i kommunen.

Skriv et svar