Holbæk By Skole slår klasser sammen: eleverne skal sidde tættere på 8. årgang

Holbæk By Skole har besluttet, at de nuværende 7. klasse elever efter sommerferien kommer til at sidde noget tættere i klassen.

I dette skoleår er der fem 7. klasse. De vil blive nedlagt og i stedet oprettes fire 8. klasse efter sommerferien. Det betyder at der i stedet for gennemsnitlig 21 elever i hver klasse efter sommerferien vil være 26 elever i hver klasse.

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Af et brev til de nuværende 7. klasse forældre og elever fremgår det, at det er af økonomiske årsager, at klasserne skal lægges sammen:

“Som i nok kender til, er vores skole i disse år udfordret på økonomien, og vi er derfor nødt til at foretage nogle benhårde prioriteringer, så vi får mest ud af de midler vi er blevet tildelt”, står der bl.a. i brevet, som er underskrevet Pædagogisk leder Steffen Jessen.

Ifølge brevet vil sammenlægningen frigøre 750.000 kroner.

“..så det er absolut ikke et ubetydeligt beløb, der frigøres ved at gennemføre dette”, skriver Steffen Jessen.

Forældrene til de kommen 8. klasse elever på Holbæk By Skole er inkaldt til forældremøde onsdag d. 18. april, hvor den kommende sammenlægning vil blive præsenteret.

Skriv et svar