Kommunalbestyrelse eller byråd?

Foto: Rolf Larsen.
I forbindelse med arbejdet med den nye Styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune er forslaget, at byrådet skifter navn til kommunalbestyrelse – men, der er ikke enighed blandt partierne og byrådsmedlemmerne.

Holbæk Kommune er et kludetæppe af gamle kommuner og interesser. Ved kommunalreformen i 2007 blev den nuværende Holbæk Kommune til ved en sammenlægning af Jernløse, Svinninge, Tornved, Tølløse og Holbæk Kommuner.

I forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget i november, blev flertallet enige om, at der skulle nye Styrelsesvedtægter til for kommunen, og blandt ændringerne er en ændring af navnet for byrådet til kommunalbestyrelse.

På byrådsmødet den 10. januar var Styrelsesvedtægterne til behandling og dermed blev også navneændringen debatteret.

Blandt tilhængerne er borgmester Christina K. Hansen (A):

– Vi bør omtale os som kommunalbestyrelse, fordi vi er en bestyrelse for hele vores kommune, og ikke blot for en enkelt by.

Hun bakkedes op af det nyvalgte byrådsmedlem Peter Nilsson fra Venstre:

– Jeg synes det er en rigtig god ide. Der er ingen tvivl om, at vi er nogle nye nogen her i byrådet, der nok er blevet valgt fordi vi ikke bor inde i Holbæk by. Det er nok fordi der er nogle stykker i de fire gamle kommuner, udenfor den gamle Holbæk kommune, der synes de er lidt blevet glemt i denne her proces.Det kan godt være man syntes det koster penge, men signalværdien i forhold til de borgere, der bor uden for Holbæk by den er i hvert fald stor. Jeg har fået flere henvendelser fra folk, som ikke kan forstå, det skal være sådan. Og tilbage til de gamle kommuner, så hed de fire af dem kommunalbestyrelser, før kommunesammenlægningen.

Det er dog ikke hele venstre, som har samme holdning, som Peter Nilsson. Således sagde Carsten Andersen:

– Min personlige holdning er, at det skal hedde byråd, der taler jeg for egne vegne, men det har heddet byråd i denne sal i over 100 år, så hvorfor søren skulle det ikke fortsætte med det?

– Der er nogen der siger; “Det kan da være ligegyldigt”, jamen, så lad da være med at ændre det, sagde Carsten Andersen og understregede endnu engang, at det var hans personlige holdning.

Heller ikke Liberal Alliances Christian Ahlefelt-Laurvig synes om navneændringen. På byrådsmødet sagde han bl.a.:

– Jeg er rigtig ked af, at det skal hedde kommunalbestyrelse lige pludselig, det kan jeg faktisk ikke rigtig se nogen grund til, skal det så også hedde en “kommunalbestyrelsessal”, den her vi sidder i? Jeg synes byrådet er et ganske godt navn og det hedder Holbæk Kommunes byråd, så jeg kan ikke se, at der er grund til nogen som helst forvirring.

– Vi ved jo fra den periode hvor vi ændrede navne på skolerne, at der gav det rigtig meget forvirring, og det koster penge at ændre navne, det kostede tid for medarbejderne, det kostede penge på brevpapir og alt muligt andet, så det kan snildt løbe op i nogle hundredetusinde, at ændre navnet. Det synes vi faktisk ikke er nødvendigt, de penge kan vi ligeså godt bruge på noget mere fornuftigt, sagde Christian Ahlefelt-Laurvig og pointerede, at man allerede ved kommunesammenlægningen havde analyseret og diskuteret, hvorvidt det skulle hedde kommunalbestyrelse eller byråd, når de fem kommuner blev lagt sammen.

For Emrah Tuncer (R) er det ikke alt afgørende, om det hedder det ene eller det andet. Alligevel kaldte han det “omsonst” at lave navnet om:

– For mig, og os, er det omsonst at lave navnet om, for det er jo ikke navnet der gør om vi agerer som hele kommunens byråd. Hvis jeg kun tager ordet og beskæftiger mig med ting, som foregår i Holbæk by og er ligeglad med hvad der foregår i Knabstrup og Ugerløse, så er det jo ligemeget hvad vi kalder det. Hvis man kun tager ordet hver gang der sker noget i Mørkøv, men er ligeglad med resten af kommunen som byrådspolitiker, så er det jo ikke det, der ændrer folks opfattelse af om vi er hele kommunens bestyrelse, eller om vi er Holbæks bestyrelse. Når vi siger Holbæk, så tænker jeg altså Holbæk som en kommune. Jeg har ikke på noget som helst tidspunkt i de her 8 år tænkt, at det der ligger i Holbæk by, det vil jeg hellere prioritere end det der ligger i vores lokalområder.

– Så for mig, vil det også være oplagt at kalde det byråd, men skulle man ændre det, så er det i hvert fald ikke et kardinalpunkt for mig eller for os, fred være med det.

Hans partikollega Solvej Pedersen er dog noget mere positivt stemt overfor en navneændring:

– Jeg er blevet spurgt nede i Store Merløse “hvorfor skal i hedde noget andet”, “hvorfor er du selv begyndt at sige kommunalbestyrelsen, nu har du i fire år sagt byrådet?”. Og det er ikke en, det er flere borgere, der har spurgt mig. Jeg respekterer og anerkender det, som konstitueringsflertallet har lagt frem; at det hedder en kommunalbestyrelse. Men det burde måske være sket for ti år siden.

Michael Suhr fra De Konservative er ikke for en navneændring:

– I gamle dage, da det også hed byråd, der tror jeg ikke at dem ude i Vipperød gik rundt og var småfornærmede og sagde; “det skal hedde en kommunalbestyrelse”. Det var stadigvæk Holbæk byråd. At begynde, at lave det om, så laver vi bare om for at lave om.

Det er Bente Röttig fra Socialistisk Folkeparti ikke enig i:

– Det er altså en samlet kommunes bestyrelse vi repræsenterer og det skal folk, ikke bare pr. ord mærke, men det giver også os en særlig opmærksomhed på, at vi skal altså nå helt ud i ydrehjørnerne i kommunen, og vi skal gøre noget for de områder og også tage de folk ind, der bor der som en del af vores samlede ansvar og arbejde. Og derfor er det ikke ligegyldigt.

Som tilføjede, at hun synes det er “lidt lavt” at tale om omkostningerne i forbindelse med navneskiftet.

Ole Hansen fra Socialdemokratiet sammenfattede sin opfattelse af debatten:

– Jeg kan mærke, og forstå, at det er folk, der er født og opvokset i Holbæk by, der mener, at når det her hedder rådhuset og det hedder rådsalen, så skal det hedde et byråd og han tilføjede:

– Men det mener jeg så ikke, jeg mener, ligesom andre har nævnt det, at hvis vi repræsenterer hele kommunen, så skal vi selvfølgelig hedde en kommunalbestyrelse.

Et flertal bestående af 19 medlemmer stemte efterfølgende for at sende Styrelsesvedtægterne – og dermed navnet på byrådet – videre til 2. behandling på byrådsmødet onsdag d. 17. januar.

One thought on “Kommunalbestyrelse eller byråd?

  1. Jeg må medgive, vores nye Borgmester, at navnet “Kommunalbestyrelse” for Holbæk kommune, er den retvisende fortolkning. “Byråd” er et gammelt ord, fra dengang at hver by havde sit “Råd”.
    Så vedtag “Kommunalbestyrelse” og brug Jeres tid på mere vigtige sager.

Skriv et svar