Læserbrev: Delegation for begyndere

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Delegation for begyndere

I forbindelse med et påtænkt byggeri i Kirkestræde har Holbæk Kommunes byggesagsafdeling tænkt sig at dispensere fra lokalplan 1.18’s ordlyd om facadefarver: ”Facaders farver skal afstemmes efter omgivelserne og bygningernes arkitektur”. Enhver der har sat sine ben i Kirkestræde vil vide, at strædet er smalt og at samtlige huse er hvide, gule eller røde – men ingen er blåsorte, sådan som bygsagsafdelingen vil godkende det.

Jeg er vidende om, at teknik- og miljøudvalget ikke er bekendt med den pågældende sag, endsige har fået den forelagt. Som almindelig borger må jeg derfor gå ud fra, at lokalplaner er uddelegeret til forvaltningens afgørelse.

Hvis det er tilfældet, så har vi her et eklatant eksempel på, at hverken koncernchefen, koncerndirektøren, afdelingschefen eller kommunaldirektøren har forstået, hvad delegation går ud på – som en modsætning til decentralisering.

Hvis beslutning om dispensation – i dette tilfælde for facadefarven – er uddelegeret, så ligger der i delegationstilladelsen fra kommunalbestyrelsen en forventning om, at forvaltningen er i stand til at handle som kommunalbestyrelsen, in casu teknik og miljøudvalget, ville have besluttet. Forvaltningen går således åbenbart ud fra, at de folkevalgte i kommunen med tilfredshed vil acceptere noget, der kommer til at ligne en rockerborg i et af byens smalleste middelalderstræder.

Hvis kommunens slutansvarlige ledere i bunkeren – altså de før nævnte chefer – ellers er klar over, hvad deres undersåtter går og beslutter på kommunalbestyrelsens vegne, så ville i hvert fald en enkelt af dem forhåbentlig tænke, at det da nok var umagen værd lige at få fagudvalget til at tage stilling til middelalderbyens udseende ud i al fremtid.

Hvis ingen af de slutansvarlige, herunder kommunaldirektøren, er vidende om, hvad man foretager sig som myndighed flere etager længere nede i bygningen, så er der god grund for den nytiltrådte kommunalbestyrelse til at overveje, om delegationstilladelserne skulle genvurderes!

Og så kan jeg fortælle, at den påkørte og væltede sten ved kirken, som jeg skrev om før jul, er blevet rejst op igen. Lampen, som skulle oplyse stenen?? Nej – den er ikke retableret.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

Skriv et svar