Læserbrev: En ældrepleje, hvor de ældre får en værdig og meningsfuld alderdom

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

En ældrepleje, hvor de ældre får en værdig og meningsfuld alderdom.

I valgkampens sidste fase er jeg blevet udfordret af flere – fordi jeg i en flyer skriver, at jeg vil arbejde for en ældrepleje, hvor de ældre får en værdig og meningsfuld alderdom.
Man ønsker, at jeg fremlægger SF tanker til en ældrepolitik i Holbæk Kommune .
Det sker så hermed.

For SF er medbestemmelse, respekt, lighed og værdighed grundlæggende værdier i ældrepolitikken.
For os er de ældre medborgere ikke en byrde, men en ressource.
Og vi skal støtte de ældre i at få en værdig tilværelse i den tredje alder med mulighed for fortsat at være aktive borgere.
Samtidig skal de ældre, der har behov for omsorg og pleje, sikres den tilstrækkelige hjælp og nærvær.
Vi kan konstatere at alt for mange ældre er ensomme, at de mangler nærvær, livskvalitet og fællesskab.
Det vil vi sikre gennem nye ældreegnede boformer, et tilstrækkeligt antal plejeboliger og inddragelse af civilsamfundet i form af frivillige, venner og familie.

Det er vort ønske, at det skal være en sikker, tryg og overskuelig hverdag for de ældre medborgere. En hverdag der bygger på respekt for de ældre og respekt for de ansattes arbejdsvilkår og kompetencer.

Med rettidig omhu og økonomisk ansvarlighed, vil der
for det første kunne hentes megen økonomi ved at etablere et nyt plejecenter i Holbæk by, fordi mange af de ældre, der har behov for en plejecenterplads er visiteret til ganske mange og dyre omsorgs- og plejetimer.

For det andet vil man ved at ansætte flere medarbejdere på ældreområdet, vil man kunne bringe sikkerhed og tryghed ind i hverdagen hos de ældre. Det vil sikre en god løsning af opgaverne i det nære miljø og reducere dyre hospitalsophold og genindlæggelser.

For det tredje mener vi, at personalet skal have tid til at focusere på deres kærneopgaver. Pleje og omsorg. Og ikke kontrol.
Personalet skal frisættes og gives ansvar.

For det fjerde synes vi, at de ældre skal have bedre mad, og der skal ved byggeri af fremtidige plejehjem afsættes penge, så der kan etableres køkkener.
Vort mål er, at alle svage ældre dagligt skal kunne få velduftende, frisk og lækker mad. Det skal ske i et godt spisefællesskab Og de ældre skal tilbydes mad til en pris, der er til at betale.

I SF er vi bevidste om, at alt for mange ældre er ensomme.
Det vil vi gøre noget ved. Vi skal understøtte og hjælpe det frivillige arbejde med at afhjælpe ensomhed og øge livskvaliteten.
Men det betyder ikke, at det frivillige arbejde skal erstatte lønnet arbejde – eller føre til slækkede krav til de offentlige velfærdsydelser.

Det er de pejlemærker, vi vil arbejde på at få gennemført i SF på ældreområdet.
Det er hvad vi ønsker at styre imod, når de økonomiske muligheder er for det.
Holbæk Kommune skal være et godt sted at være også for de ældre borgere.

Steen-Kristian Eriksen
Kandidat for SF ved kommunalvalget.

Skriv et svar