Læserbrev: Værdien af at investere i daginstitutioner

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Værdien af at investere i daginstitutioner

Der er ingen tvivl om, at både folkeskoler og daginstitutioner er hårdt pressede, og jeg forstår udmærket frustrationerne over, at man tager penge fra folkeskolens mellemtrin og øremærker disse til flere pædagoger i dagsinstitutioner – investeringen i småbørnene gavner jo ikke de børn, der allerede går på mellemtrinnet.

Men set i et udviklingspsykologisk perspektiv er det sådan, at børn der trives i vuggestuen har større sandsynlighed for også at trives i børnehaven og folkeskolen. Hvis man derimod mistrives i vuggestuen – hvis der ikke er pædagoger nok til at imødekomme barnets behov – ja, så er der stor sandsynlighed for, at det kommer til at forfølge ham eller hende op gennem livet. Ydermere peger undersøgelser på, at børn der kommer fra dagtilbud af høj kvalitet klarer sig godt i skolen uanset skolens kvalitet.

Kommunens økonomiske situation kræver benhårde prioriteringer, og i Lokallisten lægger vi ikke skjul på, at vi prioriterer børnene først. En tryg start på livet skaber bedre vilkår for en positiv social udvikling og skoleparathed, så ud over den menneskelige gevinst for det enkelte barn, er der også tale om en god investering for samfundet, når vi investerer i børnene.

For Lokallisten er et kvalitetsløft i folkeskolerne det næste naturlige skridt.

Stine Krüger Veng
Egevej 7
4350 Ugerløse
Kandidat for Lokallisten for hele Holbæk kommune

En kommentar

  • Avatar Gitte Schmidt

    Jeg tænker ikke det betyder signifikant meget, at en kommune investerer i daginstitutioner, hvis samme kommune derefter er nødt til at udsulte folkeskolen. De børn, for hvilke det er essentielt, at der er mange og stabile voksne, bliver så senere mødt et helt andet scenarie. Derudover skal børnenes interessenter ikke “tørre noget af på hinanden” Det er utroligt vigtigt at vi indser, at det er hele barnelivet, der skal investeres i. Helt ærligt ” Kom ind i kampen” Stine! Dette er ikke stedet at hyppe de private kartofler. Jeg kan lige så hurtigt henvise til undersøgelser, der viser, at forholdene i folkeskolen er afgørende for senere succes i livet. Børn og unge skal have ordentlige forhold for at blomstre, I budgetaftalen for 2018 ligger en yderligere stor besparelse på folkeskolen. Denne kan på ingen måde forsvares. Løsningen er så vidt jeg kan se, straks at stoppe med at poste penge i sportsbyen, og bruge penge på de sande muligheder for kommunen, nemlig børn og unge hele vejen igennem.

Skriv et svar