Ingen røg uden brand – og dog

Lørdag eftermiddag blev brandvæsnet sendt til en brand på Kulturkasernen på Kasernevej i Holbæk.

Da brandvæsnet nåede frem viste det sig, at der kun var tale om røgudvikling, der stammede fra en kompressor. Røgen forsvandt, da kompressoren blev slukket.

Skriv et svar