Fornyet indvindingstilladelse til Tjebberup Vandværk

Holbæk Kommune har i dag givet fornyet tilladelse ti at indvinde 34.000 grundvand pr. år fra Tjebberup Vandværks boring.

Samtidig er der også givet tilladelse til udlednign af filterskyllevand til sivedræn.

Tilladelsen erstatter en tilladelse fra marts 1970 og udløber 1. februar 2046.

Skriv et svar