Talentrådet: Også støtte til talenter fremover

Talentfulde unge i Holbæk Kommune, har i de seneste tre år kunne søge økonomisk støtte hos Talentrådet. Formålet har været at støtte deunge i at udvikle deres særlige talent indenfor f.eks. musik, billedkunst eller idræt.

Nu er talentpuljen efter tre år blevet evalueret og Talentrådet peger i evalueringen på, at man bør koncentere støtten i to retninger: Den individuelle støtte bør fortsætte, men i fremtiden gennem en fond. Og så bør den kollektive talentudvikling styrkes. Det skal ske ved også at støtte talentmiljøerne.

Som ringe i vandet
Talentrådet vurderer, at det vil gavne talentudviklingen, hvis der blev oprettet en fond. Det vil nemlig give både private investorer og virksomheder mulighed for også at bidrage og støtte den fortsatte udvikling af særligt talentfulde unge i Holbæk Kommune.

– Vi er i Talentrådet enige om, at det giver mening at oprette en fond. Vi forudser, at det kan komme til at skabe ringe i vandet, hvor flere aktører får lyst til at støtte de unge mennesker økonomisk, fortæller formand for Talentrådet Jakob Bech Andersen, der til dagligt er viceområdedirektør for Nordea på Sjælland.

Det er i øvrigt Talentrådets pointe, at det også fremover bør være få udvalgte unge, der får støtte fra en kommende fond, så det kommer til at gøre en forskel for dem, der faktisk modtager støtten.

Styrk talentudviklingen i lokalt
Derudover anbefaler Talentrådet, at talentpuljen i fremtiden fokuserer på at støtte talentudviklingsmiljøerne i lokalområdet. Den økonomiske støtte bør i højere grad gives til de miljøer, hvor talenterne færdes frem for som individuel støtte. Talentrådet foreslår, at der opstilles en række kriterier og standarder, som miljøerne skal leve op til for at modtage støtten.

– Det giver god mening at støtte miljøerne i Holbæk Kommune. Vi mener, at det ganske enkelt vil komme flere til gode, hvis den økonomiske støtte også målrettes miljøerne, siger formand for Talentrådet Jakob Bech Andersen.

Den videre proces
I løbet af det første halvår i 2014 vil det nye udvalg for Kultur og Fritid tage stilling til, hvordan Holbæk Kommune fremover skal arbejde videre med talentudvikling og her vil Talentrådets anbefalinger indgå som et vigtigt input.

Fakta om talentpuljen
– Talentpuljen er en tre årig forsøgspulje på 300.000 kr. årligt
– Formålet er at understøtte talentudviklingen i Holbæk Kommune.
– For at modtage støtte fra talentpuljen skal ens træner, lærer eller skole/uddannelsesmiljø indstille en.
– Tilskuddet gives primært til børn/unge i alderen 13 til 22 år.

Fakta om Talentrådet
– Talentrådet består af aktører inden for forskellige miljøer. Der er ingen politikere i Talentrådet. Se medlemmerne her: www.holbaek.dk/talentraadet
– Talentrådet har givet støtte til 42 talenter i perioden.
– Fordelingen på de fire støtteområder er: 3 indenfor billedkunst, 38 indenfor idræt, 10 indenfor musik og 2 indenfor teater.

Leave a Reply