Læserbrev: Har Enhedslisten i Holbæk en Landdistrikts-politik?

Redaktionen har modtaget nedestående:

Enhedslisten Holbæk mener de har en Landdistrikts-politik ! Har de nu også det?

På Enhedslisten Holbæks hjemmeside kan man kun finde en web-ansvarlig – øjensynligt kan selv spidskandidaten heller ikke kontaktes direkte på mail eller lign. (højst mærkværdigt). Derfor har jeg i interesse for både helheden men også for detaljen valgt at fremsende disse betragtninger.

Jeg kan på hjemmesiden læse, at:

Holbæk Kommune er andet end Holbæk By – små samfund skal styrkes

Velfærdssamfundet skal udvikles – ikke afvikles

Sådanne helt generelle betragtninger er der vel næppe en eneste person, der kan være uenig i !!
Ikke engang jeg – som bestemt ikke er enig med Enhedslisten – er uenig i disse ”overskrifts”betragtninger.

Men hvordan skal udviklingen være ?? Altså sådan helt faktuelt, når vi bevæger os væk fra overskrifterne ??

Som beboer på Orø er færgens og skolens beståen i højfokus, men den fremtidige bosætning på øen er af allerstørste betydning, hvis vi skal udvikles og ikke afvikles.

I går aftes var TV2Øst netop til stede i Holbæk, hvor tallene fra Orø kom på skærmen. Karen Thestrup Clausen kom med begejstrede hyl over, at den lokale kandidat havde fået 61 personlige stemmer på Orø. Dét, udtalte hun, viste netop, at Enhedslistens politik for landdistrikterne var den helt rigtige! ???? Og dét var der, at jeg simpelthen måtte ind og kigge på den ”politik”, som Enhedslisten Holbæk havde på dette område, hvilket resulterer i de to ovennævnte citater.

Men så ”falder kæden jo helt af”, idet dette står i skærende modsætning til Enhedslistens lokale kandidat, Steen ”Uja” Pedersen, som på vælgermødet på Orø torsdag d. 14.11. i forbindelse med en diskussion om beboelse i sommerhuse af f.eks. personer, som arbejder på øen udtalte: ”NEJ TAK til at få fyldt sommerhuse op – JEG vil have fred og ro” – Så han ønsker åbenbart at få smidt folk ud af øen som arbejder her og/eller har børn i skolen – altså bare for personligt at få fred og ro ??
Jeg må formode, at de 61 personer på Orø, som har stemt på Steen IKKE har været til stede på vælgermødet i torsdags – og hvis de har, så ønsker de måske også kun ”fred og ro” ?

Enhedslistens Per Fynboe supplerede på vælgermødet: Man er nødt til at følge loven (han ved åbenbart ikke, at lovgivningen har mulighed for at dispensere på småøerne). Så han foreslog Orø-borgere, at drøfte det i ”studiekredsen” (jeg formoder, at han henviste til Lokalforum ??), ”thi der er forskel på sommerhuse og helårshuse”.

Ja, gud fri os vel, dén Landdistriktspolitik skal nok få udviklet Orø !
(Hvis nogen skulle være i tvivl, så er jeg altså ironisk i denne sidste sætning).

Håbefulde ø-hilsener
Hanne Duelund Larsen, Orø

4 kommentarer

 • Avatar Jannick Ringius Christensen

  Så glad for at andre fangede det samme til vælgemødet, og ligeledes undres efterfølgende.
  Tak Hanne 😉

 • Avatar steen uja pedersen

  Kommentar til Hanne Duelund Larsens læserbrev: Har Enhedslisten en landdistriktspolitik?

  På vælgermødet på Orø, torsdag d.14.11., gjorde jeg det helt klart, at det var af største betydning for kommende bosættere, at der var ro og sikkerhed omkring vores to færger (såvel antal færgeafgange som overfartspriser) og omkring Orø skoles fremtid.
  To afgørende faktorer for mange unge familier, der ønsker at komme til et sted med ro, lys og luft.
  …..og ja, Enhedslisten ønsker – selvfølgelig – et velfærdssamfund, som udvikles – ikke afvikles, og vi tror på, at udvikling har de bedste betingelser i et trygt fællesskab.
  Vi ØNSKER, at rigtig mange familier vil flytte hertil og ønsker at blive her.

  Så nej Hanne Duelund Larsen – det er en total mistolkning af mine bemærkninger omkring sommerhusproblematikken, når du skriver, at “..han ønsker at få smidt folk ud af øen, som arbejder her og/eller har børn i skolen”.
  Jeg siger og sagde nej til at give beboelse af sommerhuse frit løb således, at alle huse kan bebos hele året rundt, da jeg er overbevist om, at en af vores ø’s styrker er de rekreative områder – herunder sommerhusområderne … og endnu engang ja, jeg holder meget af den fred og ro, der er om vinteren og har det fedt, når Orø bobler af liv om sommeren.

  Selvfølgelig skal vi hjælpe de familier, der nu har “fået sat stolen for døren” og fastholde, at der er mulighed for Holbæk Kommune for at dispensere fra gældende regler, når det gælder os, og at vi VIL den dispensation.

  lun Ø-hilsen fra Steen Uja

  (til oplysning: Planlovens kapitel 8, §40, stk.2 – §41 – §56)

 • Avatar Hanne Duelund Larsen

  Til Steen Uja :

  Spørgsmålet var: Har Enhedslisten i Holbæk en landdistrikts-politik ?

  For det var jo hvad partiets spidskandidat Karen gav udtryk for på TV2Øst på valgaftenen, i forbindelse med hendes konstatering af, at du havde fået 61 personlige stemmer på Orø.

  Der er mange, som har “ledt” efter oplysninger om det, og jeg kan fortælle dig, at rigtig mange – i hvert fald her på Orø – har siddet med den samme opfattelse af dine udtalelser på vælgermødet d. 14.11. som dem jeg har givet udtryk for.

  For øvrigt vil jeg gerne give dig et godt råd : Det er altid vigtigt – især som politiker – at kunne huske hvad man selv har udtalt.
  Så kommer man længst her i livet 🙂

  Og forklar så LIGE, hvorfor du nu skriver at du ønsker, at “rigtig mange familier vil flytte hertil og ønsker at blive her” – samtidig med at du siger “nej til at give beboelse af sommerhuse frit løb”, det sidste var der jo slet ikke tale om, men om nogle familier, som f.eks. på grund af arbejde var flyttet hertil og havde fået tilladelse til at bo i sommerhus, pludselig skulle sættes ud ?? Hvilket desværre også har ramt antallet af børn i skolen – husk lige det.
  Du skriver også, at disse familier nu skal have dispensation, og “vi VIL den dispensation”, hvor jeg opfatter, at VI er lig med Enhedslisten.
  Er dette korrekt ?

  Og så dine bemærkninger om de rekreative områder – herunder sommerhusområderne. Midt i ét af disse hvor jeg bor lovligt og uden dispensation, fordi vi bor i en helårsbolig, den eneste helårsbolig foruden 2 gårde i udkanten af området – altså lige midt mellem 353 sommerhuse.
  Der bor for øvrigt også en hel del pensionister, som efter gældende lovgivning kan dette efter ejerskab i 8 år. Og det faktum er der vist ingen på øen som mener, at det ødelægger et rekreativt område, at vi bor her midt i det hele – hele året rundt.
  Så dét er jo noget vrøvl, du skriver.

  Men vi er mange, som gerne vil beriges med et link eller hvad Enhedslisten kan præstere på jeres Landdistrikts-politik.
  Dét kunne være interessant læsning.

 • Avatar ole Bentzen

  Til Steen uha Pedersen
  Det er en ordentlig gang vrøvl, du skriver, det mindste du kunne gøre, var at give en undskyldning, for det du sagde på vælgermødet, du og dine parti kammerater, skulle stå for solidaritet.
  Dine udtagelser, tyder noget andet.
  Kommunisme=misundelse=egoisme.

Leave a Reply