Sparekassen Sjælland vil købe fynsk sparekasse

Sparekassen Sjælland har tilbudt at købe Faaborg Sparekasse. Arkivfoto: Rolf Larsen.
Det fynske pengeinstitut Faaborg Sparekasse har i længere tid arbejdet på at få styrket sit økonomiske fundament og nu træder Sparekassen Sjælland til med et købstilbud.

Den sjællandske sparekasse med hovedsæde i Holbæk, har tilbudt aktionæerne i Sparekassen Faaborg, at indfri deres aktier til kurs 175 – hvilket er ca. 50 % højere end den aktuelle børskurs.

Bestyrelsen i Faaborg Sparekasse opfordrer sine aktionærer til at tage imod tilbuddet:

– I Sparekassen Faaborg har vi gennem længere tid arbejdet på en kapitalplan, som kan styrke bankens økonomiske fundament for fremtiden, så vi fortsat kan være en rigtig god lokalbank – for endnu flere fynboer. Jeg håber meget, at aktionærerne tilslutter sig, at vi i Sparekassen Sjælland og Sparekassen Faaborg går sammen, for så gennemfører vi en utrolig stærk kapitalplan, som er langtidsholdbar, siger Claus Sejling, adm. direktør i Sparekassen Faaborg.

Fortsætter som to banker
Hvis handlen går igennem, så fortsætter Faaborg Sparekasse som en selvstændigt pengeinstitut under Sparekassen Sjælland.

– Vi har fremsat vores tilbud i ydmyghed. Sparekassen Faaborg gør det dygtigt for fynboerne, og det skal sparekassen blive ved med at gøre med de ledere og medarbejdere, som kunderne kender. Vi mener, at lokale pengesager skal være på lokale hænder. Vi ønsker at forene vores stærke organisation og solide kapitalforhold med et stærkt fynsk pengeinstitut, siger ordførende direktør i Sparekassen Sjælland, Lars Petersson.

De to sparekasser passer på alle måder godt sammen: Fælles ønske om at udvide forretningen – som nu kan blive en realitet – og en stærk position i de respektive lokalsamfund, et udbygget filialnet samt dygtige medarbejdere, der fremadrettet vil kunne tilbyde kunderne endnu mere konkurrencedygtige bankprodukter og ydelser.

– Den nye ejerstruktur har store fordele frem for en traditionel kapitalplan, som kan udvande aktionærernes værdi ved udstedelse af nye aktier. Aktionærerne vil få tilbudt en aktiekurs, som ligger ca. 50 pct. over den aktuelle kurs. Det er en attraktiv kurs i forhold til, at Sparekassen Faaborg har været gennem nogle udfordrende år med store nedskrivninger på baggrund af en risikobetonet forretningsstrategi under højkonjunkturen. Kravene til at drive pengeinstitut er i dag betydelige, og ved at vi slår os sammen, kommer Sparekassen Faaborg, aktionærerne og kunderne ikke bare tørskoet i land, men godt ind i en solid ’familie’ og en sikker fremtid, forklarer Claus Sejling og tilføjer:

– Vores kunder kommer i hverdagen ikke til at mærke en eventuel overtagelse. Både rådgivere og konti mv. er de samme, ligesom det nu skulle give os mulighed for bedre at kunne realisere vores mål om at blive hele Fyns lokalbank med flere filialer spredt ud over Fyn.

Det er nu op til aktionærerne i Faaborg Sparekasse, om de to pengeinstitutter skal gå sammen.

– Det første spæde skridt er taget. Nu er det vigtigste og afgørende en accept fra de mange aktionærer, der i dag bakker op om Sparekassen Faaborg. Jeg har spurgt mig selv, om det på forhånd er givet, at den finansielle sektor skal domineres fra de jyske bankhovedstæder, København og Stockholm. Og mit svar er nej. De to store øer Sjælland og Fyn bør have sine egne lokale finansielle kraftcentre. Det er den idé, vi vil kæmpe for, siger Lars Petersson.

Skriv et svar