Kun blåt flag til én strand i Holbæk Kommune

Kun en enkelt strand i Holbæk Kommune kan bryste sig af at have Blåt flag. Arkivfoto: Lemur12.
I år er der kun blevet givet et blåt flag til en enkelt strand i hele Holbæk Kommune. Sidste år havde tre strande fået blåt flag.

Ifølge Holbæk Kommune er det ikke fordi vandkvaliteten er blevet dårligere, at der i år kun er givet et enkelt blåt flag. Det skyldes derimod, at EU har ændret reglerne for hvordan badevandets grænseværdige udregnes. Tidligere måtte vandprøvernes bakterieindhold inden for et år ikke overstige en specifik maksgrænse. Med de nye EU-regler bliver vandprøvernes grænseværdier for de seneste fire år lagt sammen, og man når derfor hurtigere den samme specifikke maksgrænse.

Kun Søbadet Venedig
Med de nye tekniske regelændringer, er det således kun Søbadet Venedig, der er fundet værdige til at modtage det blå flag, der på lang afstand fortæller badegæsterne, at vandkvaliteten er i orden, og at der er gjort en ekstra indsats for strandens sikkerhed, faciliteter og information.

Kvalitet i orden – også uden blåt flag
Men hos Holbæk Kommune oplyser man, at badevandskvaliteten ved Bystranden i Holbæk Havn og ved Nørrestængestrand på Orø også er i orden.

Kommunen tager løbende vandprøver og hvis bakterieniveauet i en vandprøve overstiger maksgrænsen, sætter kommunen advarsler op på strandene.

Rekordstort antal blå flag – i hele landet
Friluftsrådet, der står for tildelingen af Blå flag, oplyser at man i år har udstedt et rekordstort antal Blå flag. I alt er der udstedt 243 Blå Flag til strande og 55 Blå Flag til havne. Dermed er Danmark blandt de lande i Europa, som har flest blå flag, kun overgået af Spanien, Frankrig og Italien.

Men der blev altså kun et enkelt flag til Holbæk.

Skriv et svar