Politiet uddelte 30 klip i kørekortet ved Kvanløse

Arkiv foto: Rolf Larsen


I løbet af to en halv time tirsdag formiddag kontrollerede politiets færdselsafdeling hastigheder ved et vejarbejde på Skovvejen ved Kvanløse.

Højest tilladte hastighed ved vejarbejdet var 50 km/t. Alligevel var der 40 bilister som overtrådte hastighedsbegrænsningen, og af disse får 30 et klip i kørekortet, medens 9 har kørt så hurtigt, at de risikerer en betinget frakendelse af kørekortet.

Leave a Reply