Friplads-ordning skal aktivere børn og unge

En ny friplads-ordning skal give et ekstra økonomisk rygstød til, at så mange børn som muligt er aktive i deres fritid

Børn og unge i alderen 6 til 17 år har ofte stort udbytte af at deltage i sport og andre sunde fritidsinteresser. Udvalget for Kultur og Fritid i Holbæk Kommune vil derfor gøre en ekstra indsats for, at flest mulige bruger de forskellige idræts- og fritidstilbud.

– I nogle hjem kan pressede økonomiske forhold være en forhindring. Det betyder, at børnene og de unge ikke får chancen for at opleve glæden ved socialt samvær i f.eks. en sportsklub, siger udvalgsformand Emrah Tuncer.

– Vores nye kultur- og fritidspolitik lægger vægt på, at endnu flere børn og unge i kommunen benytter nogle af de mange eksisterende tilbud. Friplads-ordningen vil blive en økonomisk støtte til de børn og unge, som ellers ikke har mulighed for at deltage. Vi har reserveret 200.000 kr. på årsbasis til formålet.

Retfærdig tildeling af fripladser
Målgruppen vil være børn og unge, som hidtil ikke har deltaget i et aktivt fritidsliv på grund af økonomiske og/eller sociale problemer i hjemmet. Friplads-ordningen vil gøre det økonomisk overkommeligt for endnu flere børn og unge at deltage i fritidsinteresser, som både socialt og personligt giver dem et stort udbytte.
Det bliver ikke muligt for forældre selv at indstille deres børn og unge til fripladsordningen. Forslaget lægger op til, at de otte skoledistrikter hver især udpeger en distriktskontraktperson, som kan kontaktes af eksempelvis en SSP-medarbejder, foreningskonsulenten eller en lokal idrætstræner.

Holbæk Kommunes nye kultur- og fritidspolitik lægger bl.a. vægt på ”at understøtte børn og unges møde med kultur- og fritidsaktiviteter”.

Borgerservice, Børnekonsulentcentret, Ungdomsområdets SSP samt medarbejdere fra Børne- og Unge sekretariatet har også deltaget i forberedelsesarbejdet.

Skriv et svar