Politik for voksne med særlige behov i høring

Holbæk Kommune har sendt sin nye politik for voksne med særlige behov i høring.

En central del i forslaget til Politik for voksne med særlige behov er det menneskesyn, kommunens medarbejdere skal møde borgerne med. Respekt, medmenneskelighed samt et blik for den enkeltes ressourcer og muligheder er afgørende.

– Mennesker er forskellige; både når det gælder håb og drømme for fremtiden, og når det gælder adfærd, kommunikation og levemåde. Medarbejdernes opgave er at yde hjælp til selvhjælp med udgangspunkt i den enkeltes egne ressourcer, forklarer Louise du Plessis de Richelieu, der er formand for Udvalget for Voksne.

Denne opgave arbejder kommunens medarbejdere allerede kompetent med, men den nye politik skal sikre en fælles prioritering og koordinering. Derfor har byrådet peget på to primære udviklingsområder: sammenhæng i indsatsen og livskvalitet i fællesskabet.

Overblik og tryghed er afgørende
Borgere, der modtager støtte inden for det specialiserede voksenområde, har ofte mange og sammensatte problemer, som kræver støtte fra forskellige både kommunale og ikke-kommunale aktører. Samtidig har de i særlig grad brug for overblik og tryghed. Det stiller krav til kommunens evne til at koordinere og kommunikere.

Udvalgsformanden fremhæver, at der allerede er flere eksempler på gode, sammenhængende tilbud, hvor forskellige medarbejdere og fagligheder spiller sammen:

– Vi har gode erfaringer med for eksempel misbrugsbehandling og uddannelser til unge med særlige behov. Her formår medarbejderne, i dialog med borgeren og andre myndigheder, at opstille fælles mål og nå dem. De erfaringer skal vi lade os inspirere af og brede ud.

Fællesskaber giver livskvalitet
Hvis man ikke er en del af et fællesskab, øges risikoen for et ensomt og inaktivt liv. Desværre kan mennesker med fysiske, psykiske eller sociale handicap have vanskeligt ved at deltage i sociale sammenhænge. Derfor skal medarbejderne i højere grad hjælpe dem ind i fællesskaber, der giver livskvalitet for den enkelte.

Fællesskaber skal derfor tænkes ind i indsatsen på for eksempel kommunens bosteder, men erhvervsliv og kultur- og idrætsforeninger skal også involveres.

Fra politik til handling
Politik for voksne med særlige behov er i høring frem til 27. april, og alle kan komme med kommentarer til den overordnede retning og de prioriterede udviklingsområder. Herudover er der også åbent for gode idéer til, hvordan de politiske ambitioner kan udføres i praksis.

Når politikken er endelig vedtaget, bliver den fulgt op af en udviklingsplan med konkrete tiltag til at gøre politik til handling. Udviklingsplanen forventes at være færdig i juni 2012.

Skriv et svar