Børnehave renoveres for 7 mio. kroner

Holbæk Byråd besluttede i går, at frigive 7,2 mio. kroner fra anlægsmidlerne til ombygning og renovering af Stjernehuset i Regstrup.

Renoveringen og ombygningen skal skabe funktionelle rammer for institutionen og vedligeholdelse og energirenovering.

Børnehaven, der er bygget i 1978 med tilbygning i 2007, er på 585 m2. Når om- og tilbygningen er færdig, vil institutionen være på 600 m2.

Selve børnehaven består af to bygningskroppe, som ikke fungerer som en enhed. og bygningerne består af mange små rum, hvor de fleste kvadratmeter er gemt i depoter, køkken og gangarealer.

Børnehavestuerne er på gennemsnitlig 29 m2, hvilket er lige i underkanten af de m2 som er foreskrevet i dag. Derudover bliver de store fællesrum ikke benyttet efter hensigten, fordi der er en trappe på tværs af rummet, som børn falder ned af. For at undgå at børnene falder ned, har man opsat et kolonihavestakit. Ovenlysvinduet af plastik i fællesrummet, skaber et tropeagtigt indeklima til børnene i sommerhalvåret. Den gamle del af børnehaven er aldrig blevet sat i stand, og trænger i til nye lofter og reparation af gulve.

Vuggestuedelen er placeret i den fjerneste afkrog af børnehaven, mærkeligt nok ud til børnehavens legeplads, og ikke ud til deres egen, og langt fra liggehallen.

Ombygning skal fremtidssikre børnehaven
Med ombygningen bliver der skabt store lyse stuer og de områder, hvor børnene ikke opholder sig, dvs. køkken og depoter, bliver minimeret.

Der skal bygges skabsvægge til depotplads og opsættes en dobbelt dør mellem fællesrum og en stue, samt foldevæg mellem to andre stuer.

Vuggestuens stue tilbygges med yderligere 15 m2 som er placeret under halvtag. Det vil gøre rummet nemmere at indrette, den større facade med mere lysindfald vil gøre stuen lysere. Derudover fremtidssikres brugen ved at stuen kan benyttes til flere vuggestue børn, eller til børnehave stue, hvis der opstår et behov for ændret brug.

Samtidig vil den færdige bygning gøre, have at børnehave stuerne vender ud mod deres legeareal og vuggestuen mod deres legeplads. Huset bliver udnyttet fra alle facader og ikke bare fra sydfacaden.

Vedligeholdelsesbehov og energirenovering
Stjernehuset består af en ny bygning med fritliggende liggehal, med tagpaptag og træbeklædning. Derudover er der en ældre bygning med eternittag og murværk som er i dårlig tilstand.

Tilstanden i den nye bygning betegnes som middel og skal den opdateres til god, skal træværk på bygning og liggehal males. Beklædning i terræn tilpasses, så råd undgås. Liggehallen sikres mod skadedyr. Der er ligeledes etableret en del ramper, som ikke lever op til krav om tilgængelighed.

Den gamle bygnings tilstand er dårlig, og hvis den skal opdateres til god, skal tag, vindskeder og træ i gavle skiftes og efterisoleres efter gældende normer. Der er råd i alle vinduer, hvorfor disse skal skiftes. Murværk mod den store legeplads og i gavle er dårlige, dette skal udbedres. Skur på legeplads nedrives og nyt etableres. Desuden skal hegnet omkring institutionen udskiftets, da det er meget dårligt. Af energihensyn skal der etableres ekstra isolering, når tag skiftes på den gamle bygning og vinduer udskiftes til energivinduer.

Grønt lys
Stjernehusets personale, ledelse, forældreråd og bestyrelse, samt MED-udvalg er orienteret om planerne og har givet grønt lys til den videre proces.

Skriv et svar