Erhvervsrådet opruster

Holbæk Kommunes sekretariats- og pressechef Claus Westergaard er fra 1. januar ansat i Holbæk Regionens Erhvervsråd hvor han blandt andet skal være med til at udvikle og markedsføre turismeerhvervet i Holbæk Kommune.

Det var et enigt ansættelsesudvalg – ved bestyrelsesformand Frank Tonsberg (EUC), bestyrelsesmedlem Tom Christensen (Andelslandsbyen Nyvang) og erhvervsdirektør Kenny Jensby (HRE) som valgte Claus Westergaard ud af et felt på i alt 61 ansøgere.

Den 38-årige Cand. mag. i dansk og kulturformidling ansættes i en nyoprettet stilling.

Det brede samarbejde
Når HRE ved nytår bliver til Holbæk Erhvervsforum samles erhvervs- og turismeindsatsen i én organisation. Og dermed skabes et solidt omdrejningspunkt for et endnu tættere og bredt funderet samarbejde mellem erhvervslivet, turismen, detailhandlen, kulturen og kommunen.

Holbæk Erhvervsforum er med andre ord et vigtigt skridt på vejen til at indfri ambitionerne om at realisere erhvervs- og turismepolitikken, brande kommunen og tiltrække flere virksomheder, turister og tilflyttere.

– Med det for øje, er jeg meget tilfreds med, at vi har været i stand til at tiltrække en kapacitet som Claus Westergaard. Selv om ansøgerfeltet har været stærkt, så er vi fra ansættelsesudvalgets side overbeviste om, at vi har peget på den helt rette kandidat, fastslår erhvervsdirektør i HRE Kenny Jensby og uddyber:

– Skal ambitionerne blive til virkelighed, er det nemlig afgørende, at vi fra Holbæk Erhvervsforums side i endnu højere grad formår at inddrage aktørerne i et tæt samarbejde baseret på nytænkning og videreudvikling. Og i den sammenhæng er det vigtigt, at vi evner at kommunikere og markedsføre med tydelighed og kreativitet, og at vi vedholdende søger at skabe resultater. Og netop disse egenskaber er Claus Westergaard garant for.

Holbæks kvaliteter skal udover rampen
Også Claus Westergaard glæder sig til samarbejdet.

– Jeg har været utrolig glad for mine knap ti år i Holbæk Kommune. Nu giver opgaverne og udfordringerne i Holbæk Erhvervsforum mig chancen for, at bruge mine faglige og personlige egenskaber på en helt ny måde – og i et samspil med mange nye samarbejdspartnere. Og det tegner utroligt spændende, forklarer den tiltrædende kommunikationskonsulent og slutter:

– Holbæk er et attraktivt sted både for turister, handlende, virksomheder og potentielle tilflyttere m.fl. Nu handler det om, at vi samler alle gode kræfter i forhold til at videreudvikle vores kvaliteter og få dem ud over rampen.

Skriv et svar