Massivt fald i antallet af langtidssyge

Antallet af langtidssyge medarbejdere i Holbæk Kommune er faldet fra 669 til 102 på godt et år. Baggrunden er et storstilet og flerstrenget projekt, der involverer alle ledere og medarbejdere i hele organisationen.

Projektet – der hedder ”Fra fravær til fremmøde” – blev søsat i foråret 2010. På daværende tidspunkt havde Holbæk Kommune det femte højeste fravær blandt landets 98 kommuner, og antallet af langtidssygemeldte lå her på hele 830.

Det fik byrådet til at tage affære. Og politikerne besluttede derfor, at bruge 4,5 mio. kroner på projektet. Et projekt der blandt mange andre aspekter har omfattet en kortlægning af årsagerne til sygefravær, en ny fraværspolitik samt et ledelses- og organisationsudviklingsforløb for alle ledere. Endvidere har projektet budt på samtalekurser for samtlige ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdspladsworkshops for alle MED-udvalg samt nye it-systemer der giver et bedre udgangspunkt for forebyggelse af/opfølgning på sygefravær.

Fremmødekultur
– Vi ønskede at skabe en fremmødekultur, at højne trivslen på arbejdspladserne og at nedbringe det dyre sygefravær, så vi kunne bruge midlerne mere effektivt. Det er lykkedes. Ikke blot ligger den samlede fraværsprocent under landsgennemsnittet, hvilket overgår vores målsætning på nuværende tidspunkt; de langtidssyge er også i vidt omfang kommet tilbage på job, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og uddyber:

– Den mere professionelle tilgang til tingene har således afstedkommet, at der er taget hånd om alle langtidssyge. Det betød umiddelbart, at 161 medarbejdere ikke længere skulle være en del af organisationen. Men af de øvrige 669 langtidssygemeldte er hele 567 nu tilbage på arbejdspladsen; og antallet af langtidssygemeldte er dermed samlet set nedbragt til 102 mennesker. Det er naturligvis meget tilfredsstillende; både for kommunen som helhed, men i høj grad også for den enkelte medarbejder.

Også Bjørn Hansen, der repræsenterer medarbejderne og er næstformand i MED-Hovedudvalget, glæder sig over udviklingen.

– Typisk tager det længere tid, at ændre en kultur i en stor organisation som vores. Men i kraft af, at de mange tiltag har været obligatoriske, har hele organisationen fået en række redskaber og metoder, som de hurtigt har kunnet omsætte til konkrete handlinger i hverdagen. Det har medvirket til, at alle medarbejdere og ledere har fået sat fokus på begrebet ”social kapital”, der handler om at højne tilliden, samarbejdet og oplevelsen af retfærdighed på den enkelte arbejdsplads og i organisationen generelt. Og det har gjort det nemmere, at snakke om – og håndtere – noget der ellers kan være svært, nemlig sygdom og fravær, understreger Bjørn Hansen.

Større sammenhængskraft
En sidegevinst i forhold til ”Fra fravær til fremmøde” er den sammenhængskraft i kommunen, som er blevet styrket undervejs i projektet.

– I forbindelse med projektet ledelses- og organisationsudviklingsforløb for alle vores over 300 ledere i kommunen, har jeg haft lejlighed til at høre om deres oplevelser. Og udover at jeg selvsagt glæder mig over det høje fremmøde, så hæfter jeg mig særligt ved, at alle samstemmigt har tilkendegivet, at mødet med hidtil ukendte kolleger har været lærerigt, skabt netværk, og givet en følelse af holdånd. Det er nemlig et rigtigt godt afsæt for, at gøre Holbæk Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads; og for at imødekomme fremtidens mange udfordringer, forklarer kommunaldirektør Hans Søie.

”Fra fravær til fremmøde” slutter formelt den 31. december 2011. Herefter vil metoder og redskaber være fast praksis i Holbæk Kommune – med det formål at fastholde det samlede fravær under landsgennemsnittet.

Succesen skal altså fortsætte fremover, og endvidere tjene som inspiration for mange andre virksomheder og interessenter. I den sammenhæng er Holbæk Kommune vært for en stor landskonference om ”Fra fravær til fremmøde” den 31. maj 2012.

Skriv et svar