Sine Agerholm: Derfor gik vi med i budgetaftalen

Den socialdemokratiske gruppeformand, Sine Agerholm forklarer hvorfor partiet gik med i budgetaftalen. Arkiv foto: Rolf Larsen.
Socialdemokraternes gruppeforman Sine Agerholm forklarer hvorfor partiet satte sine underskrifter under budgetforliget.

Socialdemokraterne mener, at det er et budgetforlig, der – i modsætning til de forgange års budgetter – ikke rummer yderligere nedskæringer i kommunens serviceniveau.

– Vi glæder os over, at det er lykkedes at få indarbejdet nogle millioner i budgettet – både til forbedringer og til at sikre at der ikke er direkte underbudgetteret på nogen områder. Samtidig er vi tilfredse med, at det har været muligt helt at undgå yderligere nedskæringer. Men alligevel er begejstringen til at overse.

– For det er jo væsentligt at holde sig for øje, at selvom vi nu bl.a. får en samlet pulje på 10 mio. kr. på børneområdet, en styrket indsats på misbrugsområdet og et par millioner målrettet de udsatte voksne, så er det altså langt fra de 125 mio. kr., som de borgerlige partier og SF har skåret af serviceniveauet i indeværende år. Konsekvenserne af de nedskæringer og de 2 %, der i øvrigt blev skåret over hele linjen året før, de vil jo være der hvert eneste år, indtil vi får et flertal i byrådet, der ønsker en genopretning, forklarer Socialdemokraternes gruppeformand, Sine Agerholm.

Byrådets borgerlige partier og SF valgte undervejs i budgetprocessen at justere på de økonomiske pejlemærker for at få forslaget til budget 2012 til at hænge sammen bl.a. ved – på papiret – at nedjustere behovet for anlægsinvesteringer. Den strategi er Socialdemokraterne ikke enige i.

– Vi er grundlæggende uenige i den økonomiske politik, som de borgerlige partier og SF har lagt for dagen. Der skabes ganske enkelt ikke luft nok i budgetterne til en genopretning af serviceniveauet til et rimeligt niveau, og der bliver samtidig heller ikke penge nok til, at vi kan vedligeholde og renovere vores bygninger, veje, broer og den slags – og det betyder jo, at man skubber en stadig voksende udgift foran os, forklarer
Sine Agerholm.

Socialdemokraterne har ikke ændret opfattelse – holdningen er den samme som i de forgangne år:

– Det koster penge at genoprette – både økonomien og serviceniveauet – efter flere års fejlslagen økonomisk politik og en årrække, hvor den ene runde af nedskæringer har afløst den anden. Men vi har måttet erkende, at der ikke på nuværende tidspunkt kan findes et flertal i byrådet, der er villige til at kigge på indtægtssiden.

– Derfor meldte vi klart ud, at vi ønskede at forhandle om indholdet i budgettet indenfor de økonomiske rammer, som flertallet har besluttet – for som landet ligger, var det vores eneste mulighed for at få indarbejdet nogle tiltrængte forbedringer i budgettet for det kommende år til gavn for borgerne, og det er lykkedes, slutter Sine Agerholm.

Læs også: Samlet byråd bag budgetaftale

Skriv et svar