Godt nyt for Holbæk skolevæsen?

Fra i dag kan man ikke mere finde en liste på undervisningsministeriets hjemmeside hvor skolerne er rangordnet efter deres karakterpræstationer ved folkeskolens afgangsprøve.

Listen er mere vild-ledende end vej-ledende hævder den nye undervisningsminister Christina Antorini(A).

– Der er en lang række andre faktorer, som er afgørende for, om skoler er gode og opfylder de krav, forældrene har til mål og undervisning. Min anbefaling til forældre er at vurdere kommunernes kvalitetsrapporter og tage en snak med skolens ledelse, hvis de vil danne sig et reelt indtryk af skolens arbejde, siger Christine Antorini.

Venstre og konservative beklager at man ikke mere kan finde den rangordnede liste, som de mener var en god hjælp for forædrene, når de skulle vælge en god skole til deres børn. Man kan dog stadig den enkelte skoles gennemsnitskarakterer , men ikke mere rangordnet.

Måske ånder Holbæk skolevæsen nu lettet op, da mange af skolerne her lå i bunden af denne liste.

Skriv et svar